Med hjälp av bokstäverna z, o, n, e, r kan följande ord bildas:

5 - Ord bestående av bokstäver  (1)

zoner (15)

4 - Ord bestående av bokstäver  (1)

oren (5)

3 - Ord bestående av bokstäver  (4)

eon (4)ner (3)ren (3)zon (13)

2 - Ord bestående av bokstäver  (4)

en (2)er (2)nr (2)ro (3)