Med hjälp av bokstäverna y, t, e, n, h, e, t, e, r kan följande ord bildas:

9 - Ord bestående av bokstäver  (1)

ytenheter (16)

7 - Ord bestående av bokstäver  (3)

enheter (8)nyheter (14)ytenhet (14)

6 - Ord bestående av bokstäver  (5)

etenet (6)hytten (13)hytter (13)renhet (7)yttern (12)

5 - Ord bestående av bokstäver  (10)

enhet (6)etern (5)etter (5)henry (12)heter (6)hette (6)nyhet (12)tryne (11)ytter (11)yttre (11)

4 - Ord bestående av bokstäver  (15)

eten (4)eter (4)hett (5)hyen (11)hyrt (11)hytt (11)nere (4)nytt (10)rent (4)rett (4)rhen (5)teer (4)teet (4)tryt (10)tyre (10)

3 - Ord bestående av bokstäver  (16)

ene (3)ert (3)ett (3)het (4)hyn (10)hyr (10)ner (3)nye (9)ren (3)ryt (9)ten (3)ter (3)tet (3)tre (3)tyr (9)yrt (9)

2 - Ord bestående av bokstäver  (10)

en (2)er (2)hy (9)nr (2)ny (8)te (2)tt (2)ty (8)yr (8)yt (8)