Med hjälp av bokstäverna y, r, k, e, t kan följande ord bildas:

5 - Ord bestående av bokstäver  (2)

rykte (12)yrket (12)

4 - Ord bestående av bokstäver  (3)

rykt (11)tyre (10)yrke (11)

3 - Ord bestående av bokstäver  (9)

ert (3)kry (10)ryk (10)ryt (9)ter (3)tkr (4)tre (3)tyr (9)yrt (9)

2 - Ord bestående av bokstäver  (7)

ek (3)er (2)kr (3)te (2)ty (8)yr (8)yt (8)