Med hjälp av bokstäverna y, r, k, a, s kan följande ord bildas:

5 - Ord bestående av bokstäver  (4)

rykas (12)ryska (12)skyar (12)yrkas (12)

4 - Ord bestående av bokstäver  (13)

arks (5)kars (5)kras (5)krya (11)rask (5)ryka (11)ryks (11)rysa (10)rysk (11)skar (5)skyr (11)syra (10)yrka (11)

3 - Ord bestående av bokstäver  (14)

ark (4)ars (3)ask (4)kar (4)kry (10)rak (4)ras (3)ryk (10)rys (9)sak (4)ska (4)sky (10)syr (9)yra (9)

2 - Ord bestående av bokstäver  (7)

ar (2)as (2)kr (3)sa (2)sk (3)sy (8)yr (8)