Med hjälp av bokstäverna y, n, g, l, i, n, g, e, n kan följande ord bildas:

9 - Ord bestående av bokstäver  (1)

ynglingen (17)

7 - Ord bestående av bokstäver  (2)

nyligen (14)yngling (15)

6 - Ord bestående av bokstäver  (3)

linnen (6)lynnen (12)ynglen (13)

5 - Ord bestående av bokstäver  (6)

ginge (7)igeln (6)ingen (6)linne (5)lynne (11)yngel (12)

4 - Ord bestående av bokstäver  (10)

elin (4)enig (5)geni (5)igel (5)igen (5)ilen (4)inge (5)inne (4)lien (4)ligg (6)

3 - Ord bestående av bokstäver  (10)

egg (5)gel (4)gen (4)gin (4)gny (10)len (3)lie (3)lin (3)neg (4)nye (9)

2 - Ord bestående av bokstäver  (8)

el (2)en (2)ge (3)il (2)in (2)le (2)ni (2)ny (8)