Med hjälp av bokstäverna y, e, m, e, n kan följande ord bildas:

5 - Ord bestående av bokstäver  (1)

yemen (12)

4 - Ord bestående av bokstäver  (1)

meny (11)

3 - Ord bestående av bokstäver  (3)

ene (3)men (4)nye (9)

2 - Ord bestående av bokstäver  (2)

en (2)ny (8)