Med hjälp av bokstäverna v, o, n kan följande ord bildas:

3 - Ord bestående av bokstäver  (1)

von (6)