Med hjälp av bokstäverna v, i, v kan följande ord bildas:

3 - Ord bestående av bokstäver  (1)

viv (7)

2 - Ord bestående av bokstäver  (1)

vi (4)