Med hjälp av bokstäverna v, i, s kan följande ord bildas:

3 - Ord bestående av bokstäver  (2)

siv (5)vis (5)

2 - Ord bestående av bokstäver  (3)

is (2)si (2)vi (4)