Med hjälp av bokstäverna v, i, k kan följande ord bildas:

3 - Ord bestående av bokstäver  (2)

kiv (6)vik (6)

2 - Ord bestående av bokstäver  (1)

vi (4)