Med hjälp av bokstäverna v, i, g kan följande ord bildas:

3 - Ord bestående av bokstäver  (2)

giv (6)vig (6)

2 - Ord bestående av bokstäver  (1)

vi (4)