Med hjälp av bokstäverna v, e, t kan följande ord bildas:

3 - Ord bestående av bokstäver  (1)

vet (5)

2 - Ord bestående av bokstäver  (4)

ev (4)te (2)tv (4)ve (4)