Med hjälp av bokstäverna v, e, n kan följande ord bildas:

3 - Ord bestående av bokstäver  (1)

ven (5)

2 - Ord bestående av bokstäver  (3)

en (2)ev (4)ve (4)