Med hjälp av bokstäverna v, e, k kan följande ord bildas:

3 - Ord bestående av bokstäver  (1)

vek (6)

2 - Ord bestående av bokstäver  (3)

ek (3)ev (4)ve (4)