Med hjälp av bokstäverna v, a, r kan följande ord bildas:

3 - Ord bestående av bokstäver  (2)

arv (5)var (5)

2 - Ord bestående av bokstäver  (2)

ar (2)av (4)