Med hjälp av bokstäverna v, a, k kan följande ord bildas:

3 - Ord bestående av bokstäver  (1)

vak (6)

2 - Ord bestående av bokstäver  (1)

av (4)