Med hjälp av bokstäverna v, a, g kan följande ord bildas:

3 - Ord bestående av bokstäver  (2)

gav (6)vag (6)

2 - Ord bestående av bokstäver  (1)

av (4)