Med hjälp av bokstäverna u, t, g, �, � kan följande ord bildas:

2 - Ord bestående av bokstäver  (2)

tu (5)ut (5)