Med hjälp av bokstäverna u, p, p, e kan följande ord bildas:

4 - Ord bestående av bokstäver  (1)

uppe (13)

3 - Ord bestående av bokstäver  (2)

pep (9)upp (12)

2 - Ord bestående av bokstäver  (1)

eu (5)