Med hjälp av bokstäverna u, n, i, k kan följande ord bildas:

4 - Ord bestående av bokstäver  (1)

unik (8)

2 - Ord bestående av bokstäver  (3)

in (2)ni (2)nu (5)