Med hjälp av bokstäverna u, d, d, a kan följande ord bildas:

4 - Ord bestående av bokstäver  (1)

udda (7)

3 - Ord bestående av bokstäver  (2)

dua (6)udd (6)

2 - Ord bestående av bokstäver  (1)

du (5)