Med hjälp av bokstäverna t, v, i kan följande ord bildas:

3 - Ord bestående av bokstäver  (2)

tvi (5)vit (5)

2 - Ord bestående av bokstäver  (2)

tv (4)vi (4)