Med hjälp av bokstäverna t, u, l, l, f, �, �, v, a, l, t, n, i, n, g, a, r, n, a kan följande ord bildas:

12 - Ord bestående av bokstäver  (2)

faltningarna (15)fattningarna (15)

11 - Ord bestående av bokstäver  (2)

lutningarna (15)tutningarna (15)

10 - Ord bestående av bokstäver  (8)

allvarliga (13)allvarligt (13)faltningar (13)fattningar (13)fulltaliga (16)fulltaligt (16)lavinartat (12)tillvarata (12)

9 - Ord bestående av bokstäver  (17)

allvarlig (12)angivarna (12)aningarna (10)flagranta (12)fulltalig (15)gratulant (13)lutningar (13)naturliga (13)naturligt (13)tilltalar (9)tunnlarna (12)tutningar (13)utgallrat (13)utgivarna (15)vanartiga (12)vanartigt (12)vartannat (11)

8 - Ord bestående av bokstäver  (51)

aftnarna (10)anfallar (10)anfallit (10)anfallna (10)avfallit (12)avfallna (12)avfattar (12)avgiftar (13)avgiftat (13)faltning (11)fattning (11)filtarna (10)finnarna (10)flagrant (11)galtarna (9)garantin (9)gavlarna (11)infattar (10)influtna (13)lagvunna (14)langarna (9)lantliga (9)lantligt (9)liftarna (10)livfulla (15)livfullt (15)naglarna (9)nallarna (8)nattliga (9)naturlag (12)naturlig (12)rullning (12)tallarna (8)tillagar (9)tillagat (9)tilltala (8)tillvara (10)tinnarna (8)titlarna (8)tullarna (11)utantill (11)utfallit (13)utgallra (12)vagnarna (11)valfritt (12)vallarna (10)vanartig (11)vantarna (10)varannan (10)vingarna (11)vinnarna (10)

7 - Ord bestående av bokstäver  (95)

agnarna (8)allting (8)alnarna (7)altarna (7)anfalla (9)angivar (10)angivna (10)aningar (8)anlitar (7)anlitat (7)antagit (8)antagna (8)avfalla (11)avfatta (11)avgifta (12)avtalar (9)avtalat (9)farliga (10)farligt (10)fattiga (10)fingrat (10)flagnar (10)flagnat (10)flingan (10)flintan (9)flirtat (9)fnittra (9)futtiga (13)galanta (8)gallrat (8)garanti (8)gillrat (8)givarna (10)glittra (8)gnuttan (11)grillat (8)grunnat (11)gunilla (11)iglarna (8)infalla (9)infatta (9)inlagan (8)inrutat (10)intagna (8)intalar (7)intalat (7)lagarna (8)lantlig (8)lavarna (9)livfull (14)luftiga (13)luftigt (13)lutning (11)nattlig (8)nitarna (7)ringlat (8)tagarna (8)talarna (7)tillaga (8)tillagt (8)tilltag (8)tilltal (7)tillval (9)trallat (7)trillat (7)tunnlar (10)tutning (11)tvingar (10)tvingat (10)tvinnar (9)tvinnat (9)tvungit (13)tvungna (13)ugnarna (11)ulvarna (12)ungarna (11)utfalla (12)utgivar (13)utgivna (13)uttagna (11)uttalar (10)utvinna (12)valfria (11)valutan (12)vanliga (10)vanligt (10)variant (9)varliga (10)varligt (10)varning (10)vartill (9)vattnar (9)vitgula (13)vitgult (13)vittnar (9)

6 - Ord bestående av bokstäver  (164)

aftnar (8)alarna (6)allvar (8)anfall (8)angiva (9)anlagt (7)anlita (6)antaga (7)artiga (7)artigt (7)avfall (10)avgift (11)avigan (9)avlagt (9)avtaga (9)avtala (8)falang (9)fallit (8)fallna (8)falnar (8)falnat (8)farlig (9)fatala (8)fatalt (8)fattar (8)fattig (9)faunan (11)filtar (8)fingra (9)finnar (8)flagan (9)flagna (9)flinar (8)flinat (8)flinga (9)flinta (8)flirta (8)flugan (12)flugit (12)flugna (12)flutit (11)flutna (11)frigav (11)funnit (11)funtat (11)futtig (12)galant (7)gallan (7)gallra (7)galtar (7)garant (7)garvat (9)gavlar (9)gillar (7)gillat (7)gillra (7)glatta (7)gnutta (10)grafit (9)granat (7)granit (7)granna (7)gravat (9)grilla (7)grinat (7)grunna (10)gruvan (12)gruvat (12)gulnar (10)gulnat (10)gunnar (10)ilarna (6)infall (8)infann (8)infart (8)ingvar (9)inlaga (7)inlagt (7)intaga (7)intala (6)invalt (8)invant (8)lagrat (7)langar (7)langat (7)liarna (6)liftar (8)liftat (8)luftar (11)luftat (11)luftig (12)lugnar (10)lugnat (10)lullar (9)lullat (9)lungan (10)luntan (9)luriga (10)lurigt (10)naglar (7)naglat (7)nallar (6)nitrat (6)raglat (7)ringla (7)ritual (9)rullat (9)runnit (9)ruttna (9)talang (7)tallar (6)tarvat (8)tavlan (8)tillta (6)tinnar (6)titlar (6)tralla (6)travat (8)trilla (6)trugat (10)tullar (9)tungan (10)tunnan (9)turing (10)tvagit (9)tvinar (8)tvinat (8)tvinga (9)tvinna (8)utfall (11)utgift (12)utgiva (12)utlagt (10)uttala (9)utvalt (11)uvarna (11)vagnar (9)valfri (10)vallar (8)vallat (8)valuta (11)vanlig (9)vantar (8)varann (8)varian (8)varlig (9)varnat (8)varuti (11)vattna (8)viftar (10)viftat (10)villan (8)villar (8)villat (8)vingar (9)vinnar (8)vitala (8)vitalt (8)vitgul (12)vitnar (8)vitnat (8)vittna (8)vittra (8)vunnit (11)

5 - Ord bestående av bokstäver  (203)

agata (6)agnar (6)agnat (6)alfan (7)allan (5)allra (5)alnar (5)altan (5)altar (5)alvar (7)alvin (7)anala (5)analt (5)angav (8)aning (6)anita (5)anlag (6)annan (5)annat (5)antag (6)antal (5)antar (5)arian (5)artat (5)artig (6)aulan (8)auran (8)avart (7)aviat (7)aviga (8)avigt (8)avlar (7)avlat (7)avtal (7)avtar (7)fagra (8)falla (7)falna (7)falun (10)fanan (7)faran (7)farit (7)fatal (7)fatta (7)fauna (10)figur (11)filar (7)filat (7)filur (10)final (7)finna (7)firat (7)flaga (8)flarn (7)flata (7)flina (7)fling (8)flint (7)flirt (7)fluga (11)friat (7)fritt (7)fugan (11)fulla (10)fullt (10)funna (10)furan (10)galan (6)galit (6)galla (6)galna (6)garva (8)gatan (6)gifta (8)gilla (6)girat (6)givar (8)givna (8)glatt (6)grann (6)grant (6)grava (8)gravt (8)grift (8)grill (6)grina (6)grunt (9)gruva (11)gulan (9)gulna (9)ifall (7)ifatt (7)iglar (6)inatt (5)ingav (8)innan (5)intag (6)intar (5)ivrat (7)lagar (6)lagat (6)lagra (6)lagun (9)laila (5)langa (6)latar (5)latat (5)latin (5)lavar (7)lavin (7)lifta (7)ligan (6)lilla (5)linan (5)lirat (5)litar (5)litat (5)livar (7)livat (7)lufta (10)lugna (9)lugnt (9)lulla (8)lunga (9)lunta (8)lurat (8)lurig (9)lutan (8)lutar (8)lutat (8)nagla (6)naiva (7)naivt (7)natur (8)nitar (5)nitat (5)nunna (8)ragla (6)ravin (7)ringa (6)ringt (6)rinna (5)ritat (5)rival (7)rivna (7)rulla (8)runan (8)rutan (8)rutin (8)rutit (8)ruvat (10)tagar (6)tagit (6)tagna (6)talan (5)talar (5)talat (5)tarva (7)tavla (7)tinar (5)tinat (5)titan (5)trall (5)trava (7)trint (5)truga (9)tunga (9)tungt (9)tunna (8)tutar (8)tuvan (10)tvang (8)tvina (7)ugnar (9)ultra (8)ulvar (10)ungar (9)unnar (8)unnat (8)urnan (8)urval (10)utfil (10)utgav (11)uttag (9)uttal (8)valan (7)valla (7)vanan (7)varan (7)varat (7)varia (7)varit (7)varna (7)vifta (9)vilan (7)vilar (7)vilat (7)villa (7)vinna (7)virat (7)vital (7)vitna (7)vunna (10)

4 - Ord bestående av bokstäver  (166)

agan (5)agar (5)agat (5)agna (5)aina (4)alar (4)alfa (6)alla (4)allt (4)alva (6)anal (4)anar (4)anat (4)anna (4)anta (4)anti (4)arga (5)argt (5)aria (4)arla (4)arta (4)aula (7)aura (7)avig (7)avin (6)avla (6)avta (6)fala (6)fall (6)falt (6)fana (6)fann (6)fara (6)fart (6)fatt (6)faun (9)fila (6)filt (6)fina (6)finn (6)fint (6)fira (6)flat (6)flin (6)flit (6)flug (10)fria (6)frun (9)fuga (10)fula (9)full (9)fult (9)fura (9)gala (5)gall (5)galt (5)garn (5)gata (5)gatu (8)gift (7)gira (5)giva (7)gnun (8)graf (7)gran (5)grav (7)grin (5)gruv (10)gula (8)gult (8)ilar (4)ilat (4)illa (4)inga (5)inta (4)iran (4)ivan (6)ivar (6)ivra (6)laga (5)lagt (5)lant (4)larv (6)lata (4)lian (4)liar (4)lift (6)liga (5)lila (4)lina (4)lira (4)lita (4)liva (6)luft (9)lugn (8)lung (8)lura (7)luta (7)naiv (6)narv (6)natt (4)nian (4)niga (5)nina (4)nita (4)rang (5)rann (4)ratt (4)ring (5)rita (4)ritt (4)riva (6)ruin (7)runa (7)runt (7)ruta (7)rutt (7)ruva (9)taga (5)tala (4)tall (4)tant (4)tian (4)tiga (5)till (4)tina (4)ting (5)trav (6)trut (7)tull (7)tung (8)tunn (7)tunt (7)tuta (7)tuva (9)ulla (7)unga (8)ungt (8)unna (7)uran (7)urin (7)urna (7)utan (7)utav (9)uvar (9)vagn (7)vala (6)vall (6)valt (6)vana (6)vann (6)vant (6)vara (6)varg (7)vari (6)vart (6)viga (7)vigt (7)vila (6)vill (6)vilt (6)vina (6)ving (7)vira (6)vita (6)vitt (6)

3 - Ord bestående av bokstäver  (73)

aga (4)agn (4)air (3)alf (5)alg (4)all (3)aln (3)alt (3)alu (6)ana (3)ann (3)arg (4)art (3)arv (5)att (3)avi (5)fal (5)far (5)fat (5)fil (5)fin (5)fri (5)fru (8)ful (8)gal (4)gat (4)gav (6)gin (4)gir (4)giv (6)gnu (7)gul (7)gun (7)ian (3)ila (3)itu (6)lag (4)lat (3)lav (5)lin (3)lit (3)liv (5)lna (3)lur (6)lut (6)nia (3)nit (3)rfv (7)rit (3)riv (5)run (6)rut (6)tag (4)tal (3)tar (3)tia (3)tig (4)tur (6)tvi (5)ugn (7)ulf (8)ull (6)ulv (8)ung (7)uti (6)vag (6)val (5)van (5)var (5)via (5)vig (6)vin (5)vit (5)

2 - Ord bestående av bokstäver  (21)

ai (2)al (2)an (2)ar (2)av (4)fn (4)if (4)il (2)in (2)la (2)ni (2)nr (2)nu (5)ta (2)tt (2)tu (5)tv (4)ur (5)ut (5)uv (7)vi (4)