Med hjälp av bokstäverna t, u, b kan följande ord bildas:

3 - Ord bestående av bokstäver  (1)

tub (9)

2 - Ord bestående av bokstäver  (3)

bu (8)tu (5)ut (5)