Med hjälp av bokstäverna t, o, m kan följande ord bildas:

3 - Ord bestående av bokstäver  (2)

mot (5)tom (5)

2 - Ord bestående av bokstäver  (2)

mo (4)om (4)