Med hjälp av bokstäverna s, o kan följande ord bildas:

2 - Ord bestående av bokstäver  (2)

os (3)so (3)