Med hjälp av bokstäverna s, m kan följande ord bildas:

2 - Ord bestående av bokstäver  (1)

sm (3)