Med hjälp av bokstäverna s, j kan följande ord bildas:

2 - Ord bestående av bokstäver  (1)

sj (8)