Med hjälp av bokstäverna s, e kan följande ord bildas:

2 - Ord bestående av bokstäver  (1)

se (2)