Med hjälp av bokstäverna r, e, g, e, r, i, n, g, s, k, a, n, s, l, i, e, r, n, a, s kan följande ord bildas:

20 - Ord bestående av bokstäver  (1)

regeringskansliernas (23)

19 - Ord bestående av bokstäver  (1)

regeringskanslierna (22)

18 - Ord bestående av bokstäver  (1)

regeringskansliers (21)

17 - Ord bestående av bokstäver  (2)

generaliseringars (19)regeringskanslier (20)

16 - Ord bestående av bokstäver  (1)

generaliseringar (18)

15 - Ord bestående av bokstäver  (3)

generaliserings (17)kanaliseringens (17)regeringskansli (18)

14 - Ord bestående av bokstäver  (6)

generalisering (16)inkasseringens (16)kanaliseringen (16)realiseringars (15)realiseringens (15)regleringarnas (16)

13 - Ord bestående av bokstäver  (15)

egensinnigare (15)generaliserar (14)generaliseras (14)gireringarnas (15)gissningarnas (15)granskningars (16)inkasseringen (15)kanaliserings (15)lagerkransens (15)legeringarnas (15)realiseringar (14)realiseringen (14)regeringarnas (15)regleringarna (15)segerkransens (15)

12 - Ord bestående av bokstäver  (23)

anrikningars (14)garneringars (14)garneringens (14)generalernas (13)generalisera (13)gireringarna (14)gissningarna (14)gliringarnas (14)granskningar (15)ingressernas (13)inkasserings (14)kanalisering (14)kelgrisarnas (14)klassningars (14)klassningens (14)lagerkransen (14)legeringarna (14)realiserings (13)regeringarna (14)regleringars (14)regleringens (14)segerkransen (14)seglingarnas (14)

11 - Ord bestående av bokstäver  (46)

algeriernas (12)anrikningar (13)ansenligare (12)egensinniga (13)egensinnige (13)garneringar (13)garneringen (13)generalerna (12)genererings (13)gireringars (13)gireringens (13)gissningars (13)gissningens (13)gliringarna (13)granskarens (13)gransknings (14)ilningarnas (12)ingresserna (12)inkassering (13)innerligare (12)israelernas (11)kansliernas (12)kasernernas (12)kelgrisarna (13)kennlarnass (12)klarerarens (12)klassningar (13)klassningen (13)krigslagars (14)krigslagens (14)langningars (13)legeringars (13)legeringens (13)realisering (12)regeringars (13)regeringens (13)regleringar (13)regleringen (13)reningarnas (12)ringningars (13)sannerligen (12)seglingarna (13)signalernas (12)skalningars (13)skalningens (13)slagningens (13)

10 - Ord bestående av bokstäver  (94)

algerierna (11)algerierns (11)anriknings (12)ansenligas (11)ansenliges (11)arsenalens (10)arsenalers (10)arsenikens (11)egensinnig (12)elegansens (11)elegiernas (11)elenergins (11)energirika (12)engelskans (12)essenserna (10)galningars (12)galningens (12)garnerings (12)gelikarnas (12)generalens (11)generalers (11)generering (12)genialiska (12)gireringar (12)gireringen (12)gissningar (12)gissningen (12)glassernas (11)gliringars (12)gliringens (12)granskaren (12)granskares (12)granskning (13)ilningarna (11)ingressens (11)ingressers (11)innerligen (11)inrangerar (11)inrangeras (11)irakiernas (11)iraniernas (10)israelerna (10)israeliska (11)israeliske (11)kaninernas (11)kanslierna (11)kasernerna (11)kelgrisars (12)kelgrisens (12)kinesernas (11)klangernas (12)klareraren (11)klarerares (11)klassernas (11)klassnings (12)kraniernas (11)krigslagar (13)krigslagen (13)lagerkrans (12)lagningars (12)lagningens (12)lagringars (12)lagringens (12)langningar (12)legeringar (12)legeringen (12)negligerar (12)negligeras (12)nerslagens (11)realiserar (10)realiseras (10)regeringar (12)regeringen (12)regisserar (11)regisseras (11)reglerings (12)reningarna (11)resignerar (11)ringningar (12)ringsignal (12)sanningars (11)segerkrans (12)seglingars (12)seglingens (12)segregerar (12)segregeras (12)signalerar (11)signalerna (11)sirenernas (10)skalningar (12)skalningen (12)slagningen (12)snaskigare (12)sniglarnas (11)

9 - Ord bestående av bokstäver  (129)

algeriern (10)algeriers (10)anrikning (11)ansenliga (10)ansenlige (10)anslagens (10)arsenalen (9)arsenaler (9)arseniken (10)elegansen (10)elegierna (10)elenergin (10)energirik (11)energiska (11)energiske (11)engagerar (11)engageras (11)engelskan (11)ensligare (10)galeasens (10)galeasers (10)galningar (11)galningen (11)garnering (11)gelikarna (11)generalen (10)generaler (10)genererar (10)genialare (10)genialisk (11)geniernas (10)genrernas (10)girerings (11)gissnings (11)glasserna (10)gliringar (11)gliringen (11)gnagarens (11)granskare (11)grasserar (10)grekernas (11)grenarnas (10)grinigare (11)grisarnas (10)ilningars (10)ilningens (10)ingressen (10)ingresser (10)innerliga (10)innerlige (10)inrangera (10)inslagens (10)irakierna (10)irakierns (10)iranierna (9)iranierns (9)israelens (9)israelers (9)israelisk (10)kaninerna (10)kanslerns (10)kansliens (10)kansliers (10)karensens (10)kasernens (10)kaserners (10)kelgrisar (11)kelgrisen (11)kennlarna (10)kineserna (10)klanernas (10)klangerna (11)klarerare (10)klasserna (10)klassning (11)knasigare (11)kranierna (10)krassliga (11)krigarens (11)krigarnas (11)krisernas (10)lagningar (11)lagningen (11)lagringar (11)lagringen (11)langarens (10)langnings (11)legerings (11)lianernas (9)linsernas (9)negligera (11)negrernas (10)nerslagen (10)nesligare (10)realisera (9)regerings (11)regissera (10)reglering (11)reglernas (10)reningars (10)reningens (10)rensnings (10)resignera (10)rikligare (11)ringarens (10)ringarnas (10)ringnings (11)riskernas (10)sakligare (11)sanningar (10)seglarens (10)seglarnas (10)seglingar (11)seglingen (11)segrarens (10)segrarnas (10)segregera (11)seklernas (10)seriernas (9)signalens (10)signalera (10)signalers (10)sirenerna (9)sirligare (10)skalnings (11)skisserar (10)skisserna (10)slagnings (11)sniglarna (10)

8 - Ord bestående av bokstäver  (197)

algerier (9)algernas (9)anarkins (9)aningars (9)aningens (9)ankarens (9)anlagens (9)ansenlig (9)anslagen (9)arealens (8)arealers (8)ariernas (8)eggarnas (10)elegiers (9)elegiska (10)elenergi (9)energins (9)energisk (10)engagera (10)engelska (10)engelske (10)essensen (8)essenser (8)gagernas (10)gagnrika (11)galeasen (9)galeaser (9)galnings (10)garagens (10)garnerar (9)garneras (9)gasernas (9)gelernas (9)gelikars (10)gelikens (10)generals (9)generera (9)genernas (9)genesens (9)genierna (9)genrerna (9)girarnas (9)girering (10)girigare (10)gisslans (9)gisslens (9)gissning (10)glansens (9)glansiga (10)glassens (9)glassers (9)glirings (10)gnagaren (10)gnagares (10)gnisslar (9)grannare (9)grannars (9)grannens (9)granskar (10)granskas (10)grassera (9)grekerna (10)grenarna (9)grisarna (9)iglarnas (9)ilningar (9)ilningen (9)ilsknare (9)inlagans (9)innerlig (9)inrarnas (8)inresans (8)inslagen (9)inslagna (9)irakiern (9)irakiers (9)iraniern (8)iraniers (8)israelen (8)israeler (8)kalasens (9)kanalens (9)kanalers (9)kanelens (9)kaninens (9)kaniners (9)kanslern (9)kanslers (9)kanslien (9)kanslier (9)kanslins (9)karensen (9)kasernen (9)kaserner (9)kasserar (9)kasseras (9)keligare (10)kennelns (9)kennlars (9)kilarnas (9)kinesens (9)kinesers (9)klanerna (9)klangens (10)klangers (10)klarerar (9)klassens (9)klassers (9)klingans (10)knarrars (9)kraniers (9)kransars (9)kransens (9)krassare (9)krassens (9)krasslig (10)krigaren (10)krigares (10)krigarna (10)krigslag (11)kriserna (9)lagnings (10)lagrings (10)lakanens (9)langaren (9)langares (9)langning (10)lanserar (8)legering (10)lekarnas (9)lerigare (9)lianerna (8)likarnas (9)linnenas (8)linserna (8)nasarens (8)negrerna (9)nerslags (9)nielsens (8)nigerias (9)rasernas (8)reagerar (9)reageras (9)regering (10)reglerar (9)reglerna (9)renarnas (8)reningar (9)reningen (9)rensning (9)ringaren (9)ringarna (9)ringning (10)risigare (9)riskerar (9)riskerna (9)sakernas (9)saligare (9)sannings (9)seglaren (9)seglares (9)seglarna (9)seglings (10)segraren (9)segrares (9)segrarna (9)seklerna (9)senegals (9)serierna (8)signalen (9)signaler (9)signerar (9)signeras (9)sikarnas (9)silarnas (8)sinnelag (9)sinnenas (8)sinnrika (9)sirenens (8)sireners (8)skalning (10)skansens (9)skingrar (10)skingras (10)skissera (9)skrinens (9)slagning (10)slagregn (10)slangars (9)slangens (9)slingans (9)slingrar (9)slinkans (9)snarlika (9)snaskiga (10)snigelns (9)sniglars (9)

7 - Ord bestående av bokstäver  (297)

algerna (8)alikans (8)anarkin (8)angeles (8)aningar (8)aningen (8)anisens (7)ankaren (8)ankares (8)ankelns (8)anklars (8)anlagen (8)annelis (7)annikas (8)anrikar (8)anrikas (8)ansgars (8)anslags (8)arealen (7)arealer (7)arenans (7)arierna (7)arierns (7)arsenal (7)arsenik (8)eggarna (9)ekarnas (8)elakare (8)elegans (8)elegier (8)elegins (8)elegisk (9)enarens (7)enarnas (7)energin (8)engelsk (9)enklare (8)ensliga (8)erinran (7)erinrar (7)erinras (7)erlings (8)gagerna (9)gagnrik (10)galgars (9)galgens (9)galnare (8)galning (9)garagen (9)garnens (8)garnera (8)gaserna (8)gaskars (9)gaskens (9)gelerna (8)gelikar (9)geliken (9)general (8)generar (8)generas (8)generna (8)genesen (8)geniala (8)geniale (8)geniens (8)geniers (8)genrens (8)genrers (8)girarna (8)girerar (8)girigas (9)giriges (9)gisslan (8)gisslar (8)gisslas (8)gisslen (8)glansen (8)glansig (9)glasens (8)glassen (8)glasser (8)glesare (8)glesnar (8)gliring (9)gnagare (9)gnissel (8)gnissla (8)granars (8)granens (8)grannar (8)grannen (8)grannes (8)granska (9)grekens (9)grekers (9)grenars (8)grenens (8)griniga (9)grisars (8)grisens (8)iglarna (8)ilarnas (7)ilnings (8)ilskans (8)ilsknar (8)ingelas (8)inginge (9)ingress (8)inlagan (8)innerns (7)inrarna (7)inresan (7)inrikes (8)irakier (8)iranier (7)iranska (8)iranske (8)isarnas (7)israels (7)kalasen (8)kanalen (8)kanaler (8)kanelen (8)kaninen (8)kaniner (8)kannans (8)kansler (8)kanslin (8)kanslis (8)kargare (9)karlars (8)karlens (8)kassans (8)kassars (8)kassens (8)kassera (8)kelgris (9)kenneln (8)kennlar (8)kilarna (8)kinesen (8)kineser (8)kiselns (8)klanens (8)klaners (8)klangen (9)klanger (9)klarare (8)klarera (8)klarnar (8)klasars (8)klasens (8)klassar (8)klassas (8)klassen (8)klasser (8)klenare (8)klingan (9)klingar (9)klingas (9)klirrar (8)knarrar (8)knarras (8)knasiga (9)kragars (9)kragens (9)kranars (8)kranens (8)kranier (8)kransar (8)kransas (8)kransen (8)krassen (8)krigare (9)krigens (9)krisens (8)krisers (8)lagerns (8)lagning (9)lagrars (8)lagrens (8)lagring (9)lakanen (8)langare (8)lansars (7)lansens (7)lansera (7)laserns (7)lasrars (7)lassens (7)lekarna (8)leringe (8)lianens (7)lianers (7)liarnas (7)likarna (8)linneas (7)linnena (7)linnens (7)linsens (7)linsers (7)nagelns (8)naglars (8)narrars (7)narrens (7)nasaren (7)nasares (7)negerar (8)negeras (8)negerns (8)negrers (8)nerslag (8)nesliga (8)nielsen (7)nigeria (8)ragnars (8)rankare (8)raserar (7)raseras (7)raserna (7)raskare (8)rasslar (7)rasslas (7)reagera (8)regelns (8)regerar (8)regeras (8)reglage (9)reglera (8)reglers (8)regnens (8)renarna (7)renings (8)resliga (8)rikenas (8)rikliga (9)ringare (8)ringars (8)ringens (8)ringlar (8)riskens (8)riskera (8)riskers (8)sakerna (8)sakliga (9)sannare (7)sanning (8)segerns (8)seglare (8)seglens (8)segling (9)segrare (8)segrars (8)seklens (8)seklers (8)senegal (8)sergels (8)seriens (7)seriers (7)siarens (7)siarnas (7)signera (8)sikarna (8)silarna (7)sinnena (7)sinnens (7)sinnrik (8)sirenen (7)sirener (7)sirliga (8)skalans (8)skalens (8)skansen (8)skarans (8)skenans (8)skingra (9)skissar (8)skissen (8)skisser (8)skrinen (8)slagnas (8)slaknar (8)slanans (7)slangar (8)slangen (8)slingan (8)slingra (8)slinkan (8)slinkas (8)snarans (7)snarare (7)snarkar (8)snarlik (8)snaskig (9)sneglar (8)snigeln (8)sniglar (8)

6 - Ord bestående av bokstäver  (364)

agerar (7)agnars (7)agnens (7)algens (7)algers (7)alikan (7)alikas (7)alnars (6)alnens (6)anarki (7)anings (7)anisen (6)ankans (7)ankare (7)ankeln (7)anklar (7)anlags (7)annans (6)annars (6)anneli (6)annies (6)annika (7)anrika (7)ansgar (7)anskri (7)anslag (7)areans (6)arenan (6)argare (7)arians (6)ariern (6)ariska (7)arkens (7)asiens (6)askans (7)askars (7)askens (7)eggars (8)eggens (8)einars (6)ekarna (7)elegin (7)elsies (6)enaren (6)enares (6)enarna (6)energi (7)enslig (7)erikas (7)erinra (6)erling (7)eskils (7)essens (6)gagers (8)gagnar (8)gagnas (8)galans (7)galeas (7)galgar (8)galgen (8)ganska (8)garage (8)garnen (7)gasens (7)gasers (7)gaskar (8)gasken (8)gassar (7)gelers (7)gelike (8)genens (7)genera (7)geners (7)genial (7)genien (7)genier (7)genren (7)genrer (7)genres (7)girars (7)girens (7)girera (7)giriga (8)girige (8)gissar (7)gissel (7)gissla (7)glasen (7)glesas (7)glesna (7)gnagar (8)gnager (8)granar (7)granen (7)granna (7)granne (7)greken (8)greker (8)grenar (7)grenen (7)grinar (7)grinas (7)grinig (8)grisar (7)grisen (7)igelns (7)iglars (7)ikring (8)ilarna (6)ilning (7)ilskan (7)ilskas (7)ilsken (7)ilskna (7)ilskne (7)ingela (7)ingens (7)ingers (7)inkans (7)inlaga (7)innern (6)inrars (6)inresa (6)inrese (6)inslag (7)iransk (7)irenes (6)iriska (7)isarna (6)israel (6)kalare (7)kanals (7)kanins (7)kannan (7)kansli (7)karens (7)karins (7)karlar (7)karlen (7)kasern (7)kassan (7)kassar (7)kassen (7)keliga (8)kennel (7)kilars (7)kilens (7)kiseln (7)kissar (7)kissas (7)klagan (8)klagar (8)klagas (8)klanen (7)klaner (7)klarar (7)klaras (7)klarna (7)klasar (7)klasen (7)klases (7)klassa (7)kleins (7)klinga (8)klirra (7)knarra (7)knasig (8)kragar (8)kragen (8)krages (8)kranar (7)kranen (7)kranie (7)kransa (7)krassa (7)krasse (7)krigar (8)krigas (8)krigen (8)krisen (7)kriser (7)lagars (7)lagens (7)lagern (7)lagers (7)lagrar (7)lagras (7)lagren (7)lakans (7)langar (7)langas (7)lankas (7)lansar (6)lansen (6)lasern (6)lasrar (6)lassen (6)lasses (6)lekars (7)lekens (7)lenare (6)lerans (6)leriga (7)lianen (6)lianer (6)liarna (6)lierar (6)ligans (7)ligger (8)likars (7)likens (7)liknar (7)liknas (7)linans (6)linkar (7)linnea (6)linnen (6)linnes (6)linsen (6)linser (6)lirkar (7)lirkas (7)lisans (6)nageln (7)naglar (7)naglas (7)nalkar (7)nalkas (7)narrar (6)narren (6)nasare (6)negera (7)negern (7)negers (7)negrer (7)nesans (6)neslig (7)nigers (7)niklas (7)nisses (6)raglar (7)ragnar (7)rakare (7)raknar (7)rankar (7)rankas (7)rarare (6)rasens (6)rasera (6)raseri (6)rasers (6)raskar (7)raskas (7)raskes (7)rassel (6)rassla (6)regeln (7)regels (7)regera (7)reglar (7)regler (7)regnar (7)regnen (7)renare (6)renars (6)renens (6)rening (7)rensar (6)rensas (6)resans (6)reslig (7)riggar (8)riggas (8)rikare (7)rikena (7)rikens (7)riklig (8)ringar (7)ringas (7)ringen (7)ringer (7)ringes (7)ringla (7)rinner (6)risens (6)risiga (7)risken (7)risker (7)sagans (7)sakens (7)sakers (7)saklig (8)saknar (7)saknas (7)salars (6)salens (6)saliga (7)sargar (7)sargas (7)segare (7)segern (7)seglar (7)seglas (7)seglen (7)segnar (7)segrar (7)sekels (7)seklen (7)sekler (7)senans (6)senare (6)seniga (7)senila (6)sergel (7)serien (6)serier (6)series (6)siaren (6)siares (6)siarna (6)sierra (6)signal (7)signar (7)signas (7)signes (7)sikars (7)sikens (7)silars (6)silens (6)silkes (7)sinkar (7)sinkas (7)sinnen (6)sinnes (6)sirens (6)sirlig (7)skalan (7)skalar (7)skalas (7)skalen (7)skaran (7)skaras (7)skenan (7)skiner (7)skissa (7)skrala (7)skriar (7)skrias (7)skrins (7)slagen (7)slaggs (8)slagna (7)slagne (7)slakna (7)slanan (6)slinga (7)slinka (7)slirar (6)snaran (6)snarka (7)snegla (7)snigel (7)sniken (7)snikna (7)

5 - Ord bestående av bokstäver  (323)

agans (6)agens (6)agera (6)agnar (6)agnas (6)agnen (6)agnes (6)ainas (5)alars (5)alens (5)algen (6)alger (6)alias (5)alika (6)alnar (5)alnen (5)anger (6)anges (6)aning (6)ankan (6)ankar (6)ankel (6)anlag (6)annan (5)annas (5)annes (5)annie (5)ansar (5)ansas (5)anser (5)anses (5)areal (5)arean (5)arena (5)arens (5)argas (6)arges (6)arian (5)arias (5)arier (5)arisk (6)arken (6)arnes (5)asars (5)asens (5)asien (5)askan (6)askar (6)askas (6)asken (6)egala (6)eggar (7)eggas (7)eggen (7)einar (5)ekans (6)ekars (6)ekens (6)elaka (6)elake (6)elegi (6)elens (5)elins (5)elsas (5)elsie (5)enare (5)enars (5)enens (5)eniga (6)enkel (6)enkla (6)enkle (6)ensak (6)erans (5)erika (6)eriks (6)eskil (6)essen (5)gager (7)gagna (7)galan (6)galen (6)galer (6)galge (7)galna (6)galne (6)gasar (6)gasas (6)gasen (6)gaser (6)gassa (6)geler (6)genar (6)genen (6)gener (6)genes (6)genre (6)ginge (7)girar (6)giren (6)girig (7)gissa (6)glans (6)glass (6)glesa (6)gnaga (7)grann (6)grena (6)grens (6)grina (6)igeln (6)igels (6)iglar (6)ikeas (6)ilars (5)ilens (5)ilska (6)ingas (6)ingen (6)inger (6)inges (6)inkan (6)inkas (6)innan (5)inner (5)inrar (5)inser (5)inses (5)iraks (6)irans (5)irene (5)irisk (6)irrar (5)irras (5)isars (5)isens (5)isiga (6)kalas (6)kanal (6)kanar (6)kanel (6)kanin (6)kanna (6)karen (6)karga (7)karin (6)karla (6)karls (6)kassa (6)kasse (6)kelar (6)kelig (7)kilar (6)kilen (6)kinas (6)kines (6)kisar (6)kisas (6)kisel (6)kissa (6)klaga (7)klang (7)klara (6)klase (6)klass (6)klein (6)klena (6)klene (6)kliar (6)klias (6)knarr (6)krage (7)krans (6)krass (6)kriga (7)krigs (7)kring (7)lagar (6)lagas (6)lagen (6)lager (6)lagra (6)lakan (6)lakar (6)lakas (6)langa (6)lanka (6)laser (5)lasse (5)lekar (6)lekas (6)leken (6)leker (6)lenas (5)leran (5)leras (5)lerig (6)liars (5)liens (5)liera (5)ligan (6)ligga (7)likar (6)liken (6)likes (6)likna (6)linan (5)linas (5)linka (6)linne (5)lirar (5)liras (5)lirka (6)lisan (5)lisas (5)nagel (6)nagla (6)naken (6)nakna (6)nakne (6)nalka (6)nasal (5)nasar (5)neger (6)nekar (6)nekas (6)nesan (5)nians (5)niger (6)ninas (5)nisse (5)ragla (6)rakar (6)rakna (6)ranka (6)rasar (5)rasas (5)rasen (5)raser (5)raska (6)raske (6)reala (5)reans (5)regel (6)regla (6)regna (6)renar (5)renas (5)renen (5)rensa (5)resan (5)resas (5)resen (5)reser (5)rigga (7)rikas (6)riken (6)rikes (6)ringa (6)ringe (6)rings (6)rinna (5)risen (5)risig (6)risks (6)sagan (6)sagas (6)saken (6)saker (6)sakna (6)salar (5)salen (5)salig (6)sanka (6)sanna (5)saras (5)sarga (6)segel (6)seger (6)segla (6)segna (6)segra (6)sekel (6)senan (5)senig (6)senil (5)serie (5)siare (5)signa (6)signe (6)sikar (6)siken (6)silar (5)silas (5)silen (5)silke (6)sinar (5)sinka (6)sinne (5)sirar (5)siren (5)siris (5)skala (6)skans (6)skara (6)skena (6)skils (6)skina (6)skinn (6)skira (6)skiss (6)skral (6)skria (6)skrin (6)slagg (7)slags (6)slaka (6)slana (5)slang (6)slask (6)slika (6)slira (5)snara (5)

4 - Ord bestående av bokstäver  (200)

agan (5)agar (5)agas (5)agen (5)aggs (6)agna (5)agne (5)agns (5)aina (4)alar (4)alen (4)algs (5)alns (4)anal (4)anar (4)anas (4)ange (5)anis (4)anka (5)anna (4)anne (4)anns (4)ansa (4)anse (4)area (4)aren (4)arga (5)arge (5)aria (4)arks (5)arla (4)arne (4)asar (4)asea (4)asen (4)aska (5)egal (5)egen (5)egga (6)egna (5)ekan (5)ekar (5)eken (5)elak (5)elen (4)elin (4)elsa (4)enar (4)enas (4)enea (4)enen (4)enes (4)enig (5)ense (4)eran (4)eras (4)erik (5)esse (4)gage (6)gagn (6)gala (5)galg (6)garn (5)gasa (5)gask (6)gena (5)geni (5)gens (5)gira (5)glas (5)gles (5)gran (5)grek (6)gren (5)grin (5)gris (5)ians (4)igel (5)igen (5)ikea (5)ilar (4)ilas (4)ilen (4)inga (5)inge (5)inka (5)inkl (5)inne (4)inre (4)inse (4)irak (5)iran (4)irra (4)isar (4)isas (4)isen (4)isig (5)kala (5)kana (5)kann (5)karg (6)karl (5)kars (5)kela (5)kila (5)kina (5)kisa (5)kiss (5)klan (5)klar (5)klas (5)klen (5)klia (5)krag (6)kran (5)kras (5)krig (6)kris (5)laga (5)lags (5)laka (5)lans (4)lars (4)lass (4)leka (5)leks (5)lena (4)lera (4)less (4)lian (4)liar (4)lien (4)lies (4)liga (5)ligg (6)lika (5)like (5)lina (4)lins (4)lira (4)lisa (4)narr (4)neka (5)nere (4)neri (4)nesa (4)nian (4)niga (5)nils (4)nina (4)ragg (6)raka (5)rang (5)rank (5)rann (4)rara (4)rasa (4)rask (5)real (4)rean (4)reas (4)regi (5)regn (5)rena (4)resa (4)rese (4)rika (5)rike (5)riks (5)ring (5)risk (5)saga (5)saks (5)sals (4)sank (5)sann (4)sans (4)sara (4)sega (5)sena (4)sene (4)siar (4)sias (4)siks (5)sila (4)sils (4)sina (4)sira (4)siri (4)skal (5)skar (5)sken (5)sker (5)skin (5)skir (5)skri (5)slag (5)slak (5)slik (5)snar (4)

3 - Ord bestående av bokstäver  (75)

aga (4)agg (5)agn (4)aik (4)air (3)alg (4)aln (3)ana (3)ank (4)ann (3)ans (3)arg (4)ark (4)ars (3)ask (4)egg (5)eka (4)eks (4)ena (3)ene (3)ens (3)era (3)ers (3)ess (3)gal (4)gas (4)gel (4)gen (4)ger (4)ges (4)gin (4)gir (4)ian (3)ila (3)isa (3)kal (4)kan (4)kar (4)kil (4)kli (4)lag (4)lek (4)len (3)ler (3)lie (3)lik (4)lin (3)lna (3)neg (4)ner (3)nia (3)rak (4)rar (3)ras (3)rea (3)ren (3)res (3)rik (4)ris (3)sak (4)sal (3)sas (3)seg (4)sen (3)ser (3)ses (3)sia (3)sig (4)sik (4)sil (3)sin (3)sir (3)ska (4)ske (4)sri (3)

2 - Ord bestående av bokstäver  (24)

ai (2)al (2)an (2)ar (2)as (2)ek (3)el (2)en (2)er (2)ge (3)il (2)in (2)is (2)kg (4)kl (3)kr (3)la (2)le (2)ni (2)nr (2)sa (2)se (2)si (2)sk (3)