Med hjälp av bokstäverna p, e, r, s, o, n, b, e, s, k, r, i, v, n, i, n, g, a, r, s kan följande ord bildas:

20 - Ord bestående av bokstäver  (1)

personbeskrivningars (31)

19 - Ord bestående av bokstäver  (1)

personbeskrivningar (30)

18 - Ord bestående av bokstäver  (1)

personbeskrivnings (29)

17 - Ord bestående av bokstäver  (1)

personbeskrivning (28)

15 - Ord bestående av bokstäver  (1)

konserveringars (20)

14 - Ord bestående av bokstäver  (8)

beskrivningars (21)beskrivningens (21)inbesparingens (21)inkasseringens (16)inpasseringens (18)konserveringar (19)resebokningars (20)spinnerskornas (19)

13 - Ord bestående av bokstäver  (18)

arkiveringens (17)beskrivningar (20)beskrivningen (20)bespisningars (20)bespisningens (20)biverkningars (20)biverkningens (20)inbesparingen (20)inkasseringen (15)inpasseringen (17)inverkningars (17)kongressernas (16)konserverings (18)presenningars (17)progressivare (20)resebokningar (19)skriveriernas (16)spinnerskorna (18)

12 - Ord bestående av bokstäver  (42)

arkiveringen (16)aviseringens (15)beskrivnings (19)besparingens (19)bespisningar (19)bespisningen (19)bevakningens (19)bevisningens (18)biverkningar (19)biverkningen (19)grevinnornas (16)inbesparings (19)ingressernas (13)inkasserings (14)inpasserings (16)inskrivarens (15)inverkningar (16)inversionens (15)kongresserna (15)konservering (17)konservernas (16)kopieringens (18)kronprinsars (17)kronprinsens (17)parkeringens (17)passeringens (16)pensionernas (16)perrongernas (17)pingvinernas (18)presenningar (16)prinsessorna (16)provinsernas (18)ransonerings (14)reseboknings (18)revisorernas (15)skarvningens (16)skriverierna (15)skrivningars (16)skrivningens (16)spinnerskans (16)spinnerskors (17)versionernas (15)

11 - Ord bestående av bokstäver  (84)

angiveriers (14)arkiverings (15)aversionens (14)aversioners (14)aviseringen (14)bankgiroens (17)beskrivning (18)besparingen (18)bevakningen (18)bevisningen (17)biverknings (18)borrningars (16)borrningens (16)garnisonens (13)garnisoners (13)grevinnorna (15)ignoransens (13)inbesparing (18)ingresserna (12)inkassering (13)inpassering (15)inskrivaren (14)inskrivares (14)invasionens (14)invasioners (14)inverknings (15)inversernas (13)inversionen (14)kongressens (14)kongressers (14)konserverar (15)konserveras (15)konserverna (15)konspirerar (16)konvergerar (16)konverserar (15)konverseras (15)kopieringen (17)korsningars (14)korsningens (14)kronprinsar (16)kronprinsen (16)parkeringen (16)passeringen (15)passningens (15)pensionerar (15)pensioneras (15)pensionerna (15)perrongerna (16)personernas (15)pingvinerna (17)presennings (15)priskrigens (16)progressiva (18)provinserna (17)provningars (18)provningens (18)ransonering (13)regionernas (13)regressions (13)reningsverk (15)reprisernas (14)resebokning (17)revisionens (14)revisorerna (14)seniorernas (12)sessionerna (12)skarvningen (15)skriveriers (14)skrivningar (15)skrivningen (15)spinnerskan (15)spinnerskor (16)springarens (15)springornas (16)svenskornas (15)svepningars (17)svepningens (17)verkningars (15)verkningens (15)versionerna (14)visionernas (14)viskningars (15)viskningens (15)

10 - Ord bestående av bokstäver  (143)

abessinier (13)angiverier (13)anriknings (12)anvisnings (13)aprikosens (15)aprikosers (15)arkivering (14)arsenikens (11)aversionen (13)aversioner (13)aviserings (13)bakningens (15)bankgiroen (16)barnpigors (18)besinnings (14)besparings (17)bespisning (17)bevaknings (17)biverkning (17)bokningars (16)bokningens (16)borrningar (15)borrningen (15)bosniernas (14)bringarens (14)energirika (12)garnisonen (12)garnisoner (12)gensvarens (13)grevinnans (13)grevinnors (14)grobianens (15)grobianers (15)ignoransen (12)inbegripas (17)inbegripen (17)inbegriper (17)inbegripna (17)ingressens (11)ingressers (11)inresornas (11)inroparens (14)inskrivare (13)inspirerar (13)inspireras (13)invasionen (13)invasioner (13)inverkning (14)inverserna (12)inversions (13)ironiernas (11)ironiserar (11)ironiseras (11)kapningens (15)kinesernas (11)kongressen (13)kongresser (13)konservens (14)konservera (14)konservers (14)konspirera (15)konvergens (15)konvergera (15)konversera (14)kopierings (16)korrigeras (13)korsningar (13)korsningen (13)kvinnornas (14)novisernas (13)observerar (16)observeras (16)operaverks (17)oreringens (12)parkerings (15)parningens (14)passerings (14)passionens (14)passningen (14)penningars (14)pensionens (14)pensionera (14)pensioners (14)perrongens (15)perrongers (15)personerna (14)pingvinens (16)pingviners (16)pissoarens (14)presenning (14)prinsessan (13)prinsessor (14)priskrigen (15)progressiv (17)provinsens (16)provinsers (16)provningar (17)provningen (17)regionerna (12)regisserar (11)regisseras (11)regression (12)rekvireras (13)renskrivas (13)renskriver (13)repriserna (13)resignerar (11)responsens (14)revisionen (13)revisorers (13)segerkrans (12)segervissa (13)senapskorn (15)seniorerna (11)singapores (15)sirenernas (10)skarvnings (14)skrevornas (14)skrivarens (13)skriverier (13)skrivnings (14)snorkigare (13)spaningens (14)spinnerska (14)spionernas (14)springaren (14)springares (14)springorna (15)svennernas (12)svenskorna (14)svepningar (16)svepningen (16)varningens (13)verkningar (14)verkningen (14)vernissage (13)versionens (13)versioners (13)visionerna (13)viskningar (14)viskningen (14)visningars (13)visningens (13)

9 - Ord bestående av bokstäver  (223)

akribiens (13)angiveris (12)ankeborgs (15)annonsers (10)anrikning (11)anvisning (12)aprikosen (14)aprikoser (14)apriorisk (14)arseniken (10)arvingens (12)avisering (12)bageriers (13)bakningen (14)bankgiros (15)bankirens (13)bankirers (13)barnpigor (17)bensinens (12)besinning (13)beskrivas (15)beskriven (15)beskriver (15)beskrives (15)beskrivna (15)besparing (16)bevakning (16)bevisning (15)biskopars (17)biskopens (17)bokningar (15)bokningen (15)boningars (14)boningens (14)borgarens (14)borrarens (13)boskapens (17)bosnierna (13)bringaren (13)bringares (13)brokigare (15)egenskaps (14)ekipagens (14)energirik (11)energiska (11)enkronans (11)enskogars (12)enskogens (12)epikernas (13)epokernas (14)erikssons (11)espresson (13)garnisons (11)geniernas (10)genrernas (10)gensvaren (12)grekernas (11)grevinnan (12)grevinnas (12)grevinnor (13)griparens (13)grobianen (14)grobianer (14)ignorerar (11)ignoreras (11)ikonernas (11)inbegreps (16)inbegripa (16)inbegrips (16)inbringar (13)ingressen (10)ingresser (10)inresorna (10)inroparen (13)inropares (13)inskrivar (12)inskrivas (12)inskriven (12)inskriver (12)inskrivna (12)inspirera (12)invasions (12)inversens (11)inversers (11)inversion (12)irakierns (10)iranierns (9)ironierna (10)ironisera (10)isbergens (13)kapningen (14)karensens (10)karossens (11)karossers (11)kasernens (10)kaserners (10)kineserna (10)knepigare (14)knipornas (14)knivigare (13)konserven (13)konserver (13)konvenans (13)kopiering (15)koreanens (11)koreaners (11)kornigare (12)korrigera (12)korsnings (12)krigarens (11)krisernas (10)kronprins (14)kvigornas (14)kvinnorna (13)negrernas (10)nervernas (11)norrskens (11)noviserna (12)observera (15)operaverk (16)oreringen (11)parkering (14)parningen (13)passering (13)passionen (13)passnings (13)penningar (13)pennornas (13)pensionen (13)pensioner (13)perrongen (14)perronger (14)personens (13)personers (13)pingvinen (15)pingviner (15)piskornas (14)pissoaren (13)prinsessa (12)prisernas (12)priskrigs (14)provernas (15)provinsen (15)provinser (15)provnings (16)ransonens (10)ransoners (10)regionens (11)regioners (11)regissera (10)rekvirera (12)reningars (10)reningens (10)renoverar (12)renoveras (12)renskrevs (12)renskriva (12)renskrivs (12)rensnings (10)reprisens (12)reprisers (12)reservoar (12)resignera (10)resonerar (10)resoneras (10)responsen (13)revisions (12)revisorer (12)revisorns (12)ringarens (10)riskernas (10)rivierans (11)segerviss (12)segrarens (10)seniorens (10)seniorers (10)seriernas (9)sessionen (10)sessioner (10)singapore (14)sirenerna (9)skarvning (13)skenornas (11)skisserar (10)skisserna (10)skivornas (13)skrevorna (13)skrivaren (12)skrivares (12)skrivning (13)sopranens (13)sopraners (13)sorgernas (11)spaningen (13)spionerar (13)spioneras (13)spionerna (13)spirornas (13)springans (13)springare (13)springors (14)svennerna (11)svenskans (12)svenskars (12)svenskens (12)svenskors (13)svepnings (15)varningen (12)verknings (13)versernas (11)versionen (12)versioner (12)vikariens (12)vikariers (12)vikingars (13)vikingens (13)vinnarens (11)visionens (12)visioners (12)visknings (13)visningar (12)visningen (12)vresigare (12)

8 - Ord bestående av bokstäver  (322)

agoniens (10)akribien (12)akribins (12)angiveri (11)angivnes (11)angripen (12)angriper (12)angripes (12)angripne (12)aningens (9)ankeborg (14)annonser (9)anropens (12)arkivens (11)arvingen (11)arvinges (11)aversion (11)avresors (11)bagerier (12)banerens (11)bankgiro (14)bankiren (12)bankirer (12)barnpige (15)baronens (12)baroners (12)baskerns (12)begraven (14)begraver (14)begraves (14)begripas (15)begriper (15)benornas (12)bensinen (11)besegrar (12)besegras (12)besinnar (11)besinnas (11)beskrevs (14)beskriva (14)beskrivs (14)bespisar (14)besviken (14)besvikna (14)besvikne (14)bevisens (13)bisakens (12)bisakers (12)biskopar (16)biskopen (16)bogserar (13)bogseras (13)boknings (14)bokreans (13)boningar (13)boningen (13)bonniers (12)borgaren (13)borgares (13)borraren (12)borrares (12)borrning (13)boskapen (16)bosniens (12)bosniers (12)bringare (12)brinkars (12)brinkens (12)briserar (11)bronsens (12)broskens (13)egenskap (13)ekipagen (13)ekorrars (10)ekorrens (10)energins (9)energisk (10)enkronan (10)enskogar (11)enskogen (11)envisare (10)eonernas (9)epikerna (12)epikerns (12)epokerna (13)eriksson (10)espresso (12)garnison (10)genernas (9)genierna (9)genrerna (9)givarens (11)grannens (9)grekerna (10)grevinna (11)grevinne (11)griparen (12)gripares (12)grobians (13)ignorans (10)ignorera (10)ikonerna (10)inbegrep (15)inbringa (12)ingripas (12)ingriper (12)inresans (8)inresors (9)inropare (12)inropens (12)inskrevs (11)inskriva (11)inskrivs (11)insvepas (13)insveper (13)invasion (11)inverkan (11)inverkar (11)inverkas (11)inversen (10)inverser (10)irakiern (9)irakiers (9)iraniern (8)iraniers (8)ironiers (9)ironiska (10)ironiske (10)isaksson (10)isbergen (12)ivrarens (10)ivrigare (11)kabinens (12)kabiners (12)kaninens (9)kaniners (9)kanonens (10)kanoners (10)kapnings (13)karensen (9)karossen (10)karosser (10)kasernen (9)kaserner (9)kinesens (9)kinesers (9)kniporna (13)knorrars (10)knorrens (10)kogernas (11)konernas (10)kongress (11)kopierar (13)koranens (10)koreanen (10)koreaner (10)korsning (11)kraniers (9)kransens (9)krassens (9)krigaren (10)krigares (10)kriserna (9)krossens (10)kvarnens (11)kvigorna (13)kvinnans (11)kvinnors (12)negrerna (9)nerverna (10)nigerias (9)norrsken (10)novisens (11)novisers (11)ogripbar (16)opererar (12)orerings (10)organens (10)organisk (11)orkanens (10)orkaners (10)orsakens (10)orsakers (10)oskriven (12)oskrivna (12)osvenska (12)panikens (12)parnings (12)passions (12)passning (12)pekarens (12)pennings (12)pennorna (12)pensions (12)persiska (12)personen (12)personer (12)perssons (12)perversa (13)pigornas (13)pingvins (14)piskorna (13)pressens (11)prinsars (11)prinsens (11)prinsess (11)priserna (11)prisgiva (14)priskrig (13)prosaisk (13)proverna (14)provning (15)ransonen (9)ransoner (9)raviners (10)regionen (10)regioner (10)reningar (9)reningen (9)renovera (11)renskrev (11)renskriv (11)rensning (9)reprisen (11)repriser (11)resonera (9)resornas (9)revision (11)revisorn (11)revisors (11)revornas (11)ringaren (9)risigare (9)riskerar (9)riskerna (9)rivieran (10)sannings (9)segraren (9)segrares (9)senapens (11)senioren (9)seniorer (9)senornas (9)serierna (8)serverar (10)serveras (10)signerar (9)signeras (9)sinnenas (8)sinnrika (9)sirapens (11)sirenens (8)sireners (8)skansens (9)skarvens (11)skenorna (10)skingrar (10)skingras (10)skissera (9)skivorna (12)skorpans (13)skrevans (11)skrevors (12)skrinens (9)skrivare (11)skriveri (11)snorkiga (11)sopranen (12)sopraner (12)sorgerna (10)spaniens (11)spanings (12)spargris (12)sparkens (12)sparvens (13)spionage (13)spionens (12)spionera (12)spioners (12)spirorna (12)sponsrar (12)sponsras (12)springan (12)springar (12)springer (12)springor (13)svansens (10)svenskan (11)svenskar (11)svensken (11)svenskes (11)svenskor (12)svensson (11)svepning (14)sveriges (11)varbergs (14)varnings (11)veganens (11)veganers (11)verkning (12)verserna (10)versions (11)vibrerar (13)vikarien (11)vikarier (11)vikaries (11)vikingar (12)vikingen (12)vinernas (10)vinnaren (10)vinnares (10)vinnings (11)vipornas (14)virrigas (11)virriges (11)visionen (11)visioner (11)viskning (12)visnings (11)visornas (11)vresigas (11)vresiges (11)

7 - Ord bestående av bokstäver  (471)

abiskos (12)agonien (9)akribin (11)akribis (11)angiven (10)angiver (10)angivne (10)angreps (11)angrips (11)aningen (8)anisens (7)anropen (11)aprikos (12)arenors (8)arierns (7)arkiven (10)arsenik (8)arvinge (10)avreser (9)avresor (10)bakning (12)baneren (10)bankens (11)bankers (11)bankirs (11)barkens (11)barkers (11)barnens (10)baronen (11)baroner (11)barrens (10)barskes (11)baskern (11)baskers (11)begivas (13)begiven (13)begivna (13)begravs (13)begripa (14)begrips (14)begrovs (14)beivrar (12)beivras (12)benorna (11)bergens (11)berikar (11)berikas (11)besegra (11)besinna (10)beskare (11)beskrev (13)beskriv (13)bespisa (13)bevekas (13)bevisar (12)bevisas (12)bevisen (12)bingars (11)bingens (11)bingons (12)birgers (11)bisaken (11)bisaker (11)bisarre (10)biskops (15)boernas (11)bogsera (12)bokning (13)bokrean (12)bonings (12)bonnier (11)borgare (12)borgars (12)borgens (12)borrare (11)borrens (11)boskaps (15)bosnien (11)bosnier (11)brakens (11)brasors (11)brevens (12)bringar (11)bringas (11)brinkar (11)brinken (11)brinner (10)brisens (10)brisera (10)brokiga (13)bronsen (11)brosken (12)ekbergs (12)ekipage (12)ekornas (9)ekorrar (9)ekorren (9)ekorres (9)enarens (7)energin (8)enkrona (9)envisas (9)envises (9)eonerna (8)epikens (11)epikern (11)epikers (11)epokens (12)epokers (12)eposens (11)erinran (7)erinrar (7)erinras (7)erogena (9)garnens (8)gaskens (9)generar (8)generas (8)generna (8)geniens (8)geniers (8)genrens (8)genrers (8)gensvar (10)girerar (8)givaren (10)givares (10)gossars (9)gossens (9)granens (8)grannen (8)grannes (8)gravens (10)grekens (9)grekers (9)grenars (8)grenens (8)grepars (11)grepens (11)grevars (10)grevens (10)gripare (11)grisars (8)grisens (8)grobian (12)gropars (12)gropens (12)ikonens (9)ikoners (9)ingress (8)ingripa (11)ingvars (10)innebar (10)innebor (11)innebos (11)innerns (7)inresan (7)inresor (8)inrikes (8)inropar (11)inropas (11)inropen (11)inskrev (10)insvepa (12)insveps (12)inverka (10)invigas (10)inviger (10)inviges (10)irakier (8)iranier (7)iranske (8)ironier (8)ironins (8)ironisk (9)isbergs (11)ivraren (9)ivrares (9)ivrigas (10)ivriges (10)kabinen (11)kabiner (11)kaninen (8)kaniner (8)kannors (9)kanonen (9)kanoner (9)kapning (12)karpens (11)kassens (8)kassors (9)kepsars (11)kepsens (11)kinesen (8)kineser (8)knaprig (12)knepens (11)knepiga (12)knepige (12)knipans (11)knipors (12)knipsar (11)knipsas (11)knivars (10)knivens (10)kniviga (11)knogars (10)knogens (10)knopars (12)knopens (12)knorrar (9)knorren (9)kobrans (12)kogerna (10)kogrens (10)konerna (9)konserv (11)kopians (12)kopiera (12)koranen (9)korgars (10)korgens (10)kornens (9)korniga (10)korpars (12)korpens (12)korsens (9)korsvis (11)korvars (11)korvens (11)kossans (9)kragens (9)kranens (8)kranier (8)kransen (8)krassen (8)kravens (10)krigare (9)krigens (9)krisens (8)krisers (8)krogars (10)krogens (10)kronans (9)krossar (9)krossas (9)krossen (9)kvarnen (10)kvigans (11)kvigors (12)kvinnan (10)kvinnas (10)kvinnor (11)narrens (7)narvens (9)negerar (8)negeras (8)negerns (8)negrers (8)nervens (9)nervers (9)nigeria (8)niornas (8)nonsens (8)nornans (8)novisen (10)noviser (10)operans (11)operera (11)orering (9)organen (9)orkanen (9)orkaner (9)orsaken (9)orsaker (9)osvensk (11)paniken (11)pannors (11)parkens (11)parkers (11)parning (11)passens (10)passion (11)pekaren (11)pekares (11)pengars (11)pengens (11)pennans (10)penning (11)pennors (11)pension (11)perrong (12)persisk (11)persons (11)persson (11)pervers (12)pierres (10)pigorna (12)pingvin (13)pinnars (10)pinnens (10)piskans (11)piskors (12)pissoar (11)poesins (11)ponerar (11)porrens (11)poserar (11)poseras (11)presens (10)pressar (10)pressas (10)pressen (10)prinsar (10)prinsen (10)prisens (10)prisers (10)prosans (11)provens (13)provers (13)provins (13)ransons (8)raviner (9)regerar (8)regeras (8)regions (9)regnens (8)renings (8)reornas (8)resorna (8)respons (11)revisor (10)revorna (10)rikenas (8)ringare (8)ringars (8)ringens (8)riskens (8)riskera (8)riskers (8)sanning (8)segerns (8)segrare (8)segrars (8)sekvens (10)senapen (10)senorna (8)seriens (7)seriers (7)servars (9)servens (9)servera (9)session (8)siarens (7)signera (8)sinnena (7)sinnens (7)sinnrik (8)sirapen (10)sirenen (7)sirener (7)skansen (8)skarors (9)skarven (10)skenans (8)skenbar (11)skenors (9)skepsis (11)skingra (9)skissar (8)skissen (8)skisser (8)skivans (10)skivors (11)skogars (10)skogens (10)skopans (12)skornas (9)skorpan (12)skorpas (12)skrevan (10)skrevor (11)skrinen (8)skrivar (10)skrivas (10)skriven (10)skriver (10)skrives (10)skrivna (10)snarors (8)snaskig (9)snokars (9)snokens (9)snorkig (10)sopberg (15)sorgens (9)sorgers (9)sorgsen (9)sorgsna (9)sorgsne (9)sorkars (9)sorkens (9)spakens (11)spanien (10)spaning (11)sparken (11)sparven (12)spenars (10)spenens (10)spikars (11)spikens (11)spinner (10)spionen (11)spioner (11)spirans (10)spirors (11)spisens (10)sponsra (11)sporrar (11)sporras (11)springa (11)svanens (9)svansen (9)svarens (9)svekens (10)svenner (9)svenska (10)svenske (10)sverige (10)sverres (9)svinens (9)svingar (10)svingas (10)vagnens (10)vapnens (12)varberg (13)vargens (10)varning (10)varpens (12)vassens (9)veganen (10)veganer (10)verbens (12)verkens (10)verners (9)versens (9)versers (9)version (10)vibrera (12)vikarie (10)vikings (11)vinerna (9)vingars (10)vingens (10)vinkars (10)vinkens (10)vinnare (9)vinning (10)viporna (13)virriga (10)virrige (10)visions (10)visning (10)visorna (10)vispars (12)vispens (12)vissnar (9)vissnas (9)vrakens (10)vresiga (10)vresige (10)

6 - Ord bestående av bokstäver  (562)

abisko (11)agnens (7)akribi (10)angrep (10)angrip (10)anings (7)anisen (6)ankors (8)annies (6)annons (7)anrops (10)anskri (7)arenor (7)areors (7)ariern (6)ariors (7)arkens (7)arvens (8)asiens (6)askens (7)aspens (9)aviers (8)avrese (8)bageri (10)bakens (10)baners (9)banken (10)banker (10)bankir (10)bannor (10)banors (10)barens (9)barers (9)barken (10)barker (10)barnen (9)barren (9)barske (10)basens (9)basers (9)basisk (10)basker (10)begiva (12)begrav (12)begrep (13)begrip (13)begrov (13)beivra (11)benans (9)benens (9)beniga (10)benins (9)benors (10)bensin (9)bergen (10)berika (10)bevare (11)bevars (11)beveka (12)beveks (12)bevisa (11)bingar (10)bingen (10)binges (10)bingon (11)birger (10)bisaks (10)bisarr (9)biskop (14)boerna (10)bogars (11)bogens (11)bokens (11)bokrea (11)boning (11)borgar (11)borgen (11)borrar (10)borras (10)borren (10)boskap (14)bosses (10)bovars (12)bovens (12)braken (10)brasor (10)breven (11)bringa (10)brinna (9)brisen (9)broars (10)brokig (12)einars (6)ekberg (11)ekonas (8)ekorna (8)ekorre (8)enaren (6)enares (6)energi (7)enskog (9)envisa (8)envise (8)eonens (7)eoners (7)epiken (10)epiker (10)episka (10)epoken (11)epoker (11)eposen (10)erikas (7)erinra (6)erogen (8)essens (6)gabons (11)gapens (10)garnen (7)gasens (7)gasers (7)gasken (8)genens (7)genera (7)geners (7)genien (7)genier (7)genren (7)genrer (7)genres (7)gipsar (10)gipsas (10)girars (7)girens (7)girera (7)gissar (7)givare (9)gossar (8)gossen (8)gosses (8)granen (7)granne (7)graven (9)greken (8)greker (8)grenar (7)grenen (7)grepar (10)grepen (10)grevar (9)greven (9)greves (9)grinar (7)grinas (7)gripar (10)gripas (10)gripen (10)griper (10)gripes (10)gripna (10)grisar (7)grisen (7)gropar (11)gropen (11)ikonen (8)ikoner (8)ikring (8)ingavs (9)ingens (7)ingers (7)ingrep (10)ingrip (10)ingvar (9)inkans (7)innebo (10)innern (6)inrars (6)inresa (6)inrese (6)inropa (10)insvep (11)invers (8)inviga (9)invigs (9)iransk (7)irenes (6)iriska (7)ironin (7)isberg (10)iverns (8)ivrare (8)ivriga (9)ivrige (9)kanins (7)kannor (8)kanons (8)kapens (10)karens (7)karins (7)kaross (8)karpen (10)kasern (7)kassen (7)kassor (8)kepsar (10)kepsen (10)kesons (8)kissar (7)kissas (7)knaper (10)knasig (8)knepen (10)knepig (11)knipan (10)knipas (10)knipen (10)kniper (10)knipna (10)knipor (11)knipsa (10)knivar (9)kniven (9)knivig (10)knogar (9)knogen (9)knoges (9)knopar (11)knopen (11)knorra (8)kobran (11)kobras (11)kogers (9)kogren (9)konens (8)koners (8)kopian (11)korean (8)koreas (8)korgar (9)korgen (9)kornas (8)kornen (8)kornig (9)korpar (11)korpen (11)korsar (8)korsas (8)korsen (8)korvar (10)korven (10)kosans (8)kossan (8)kragen (8)krages (8)kranen (7)kranie (7)krasse (7)kraven (9)krigar (8)krigas (8)krigen (8)krisen (7)kriser (7)krogar (9)krogen (9)kronan (8)kronas (8)krossa (8)kvigan (10)kvigor (11)kvinna (9)kvinno (10)naives (8)narren (6)narven (8)negera (7)negern (7)negers (7)negrer (7)nerven (8)nerver (8)nesans (6)nigers (7)niorna (7)nisses (6)nokias (8)norges (8)nornan (7)nornas (7)norska (8)nosens (7)novans (9)oasens (7)oasers (7)oeniga (8)operan (10)operas (10)orange (8)orerar (7)organs (8)orkans (8)orkens (8)orrars (7)orrens (7)orsaks (8)orvars (9)oskars (8)ovissa (9)pagens (10)pagers (10)paniks (10)pannor (10)parens (9)parken (10)parker (10)parvis (11)passen (9)passiv (11)pekare (10)pengar (10)pengen (10)pennan (9)pennor (10)person (10)pierre (9)pigans (10)pigors (11)pikars (10)pikens (10)pinnar (9)pinnen (9)pinnes (9)piskan (10)piskar (10)piskas (10)piskor (11)poesin (10)ponera (10)porren (10)posera (10)pressa (9)priori (10)prisar (9)prisas (9)prisen (9)priser (9)prosan (10)prosas (10)provar (12)provas (12)proven (12)prover (12)ranson (7)rasens (6)raseri (6)rasers (6)raskes (7)regera (7)region (8)regnar (7)regnen (7)renare (6)renars (6)renens (6)rening (7)rensar (6)rensas (6)reorna (7)repens (9)repris (9)resans (6)reserv (8)resors (7)revans (8)revers (8)revors (9)rikare (7)rikena (7)rikens (7)ringar (7)ringas (7)ringen (7)ringer (7)ringes (7)rinner (6)ripans (9)risens (6)risiga (7)risken (7)risker (7)rispar (9)rispas (9)robins (10)rogers (8)ropens (10)rosens (7)rosiga (8)sagors (8)sakens (7)sakers (7)savens (8)segare (7)segern (7)segnar (7)segrar (7)senans (6)senaps (9)senare (6)seniga (7)senior (7)senors (7)serien (6)serier (6)series (6)servar (8)serven (8)siaren (6)siares (6)sierra (6)signar (7)signas (7)signes (7)sikars (7)sikens (7)sinkar (7)sinkas (7)sinnen (6)sinnes (6)siraps (9)sirens (6)skaror (8)skarpe (10)skarvs (9)skaver (9)skenan (7)skenor (8)skiner (7)skissa (7)skivan (9)skivor (10)skogar (9)skogen (9)skonar (8)skopan (11)skopas (11)skorna (8)skorpa (11)skreva (9)skrevs (9)skriar (7)skrias (7)skrins (7)skriva (9)skrivs (9)snaror (7)sniken (7)snikna (7)snokar (8)snokas (8)snoken (8)snopen (10)snopna (10)sonens (7)sonika (8)sopans (10)sopran (10)sorgen (8)sorger (8)sorkar (8)sorken (8)sovrar (9)sovras (9)spaken (10)spanns (9)spansk (10)spenar (9)spenen (9)spikar (10)spiken (10)spinna (9)spiran (9)spirar (9)spiror (10)spisar (9)spisas (9)spisen (9)sporra (10)sporre (10)sprang (10)spring (10)svages (9)svanen (8)svanor (9)svaren (8)svears (8)sveken (9)svensk (9)sveper (11)sverre (8)sviken (9)sviker (9)svikna (9)svinen (8)svinga (9)vagnen (9)vanors (9)vapens (11)vapnen (11)vargen (9)varken (9)varors (9)varpen (11)varsin (8)vasens (8)vasers (8)vassen (8)vegans (9)vekare (9)vekars (9)vekens (9)veknar (9)verben (11)verkan (9)verkar (9)verkas (9)verken (9)verner (8)versen (8)verser (8)vikars (9)vikens (9)viking (10)viners (8)vingar (9)vingen (9)vinges (9)vinkar (9)vinkas (9)vinken (9)vinnar (8)vinnas (8)vinner (8)vipans (11)vipors (12)virkar (9)virkas (9)virrar (8)virrig (9)visans (8)visare (8)visars (8)visens (8)vision (9)viskar (9)viskas (9)visors (9)vispar (11)vispas (11)vispen (11)vissen (8)vissna (8)vraken (9)vresig (9)

5 - Ord bestående av bokstäver  (490)

agens (6)agnen (6)agnes (6)agoni (7)agors (7)anger (6)anges (6)aning (6)ankor (7)annes (5)annie (5)anors (6)anrop (9)anser (5)anses (5)apors (9)arens (5)areor (6)arges (6)arier (5)arior (6)arisk (6)arken (6)arkiv (8)arnes (5)arven (7)asens (5)asien (5)asken (6)aspen (8)avens (7)avger (8)avges (8)avier (7)avins (7)avoge (9)avres (7)avser (7)avses (7)baken (9)bakre (9)baner (8)banks (9)banor (9)baren (8)barer (8)barks (9)barns (8)baron (9)barrs (8)barsk (9)basen (8)baser (8)basis (8)begav (11)beger (9)beiga (9)beige (9)benan (8)benar (8)benas (8)benen (8)benig (9)benin (8)benor (9)bergs (9)beror (9)beser (8)beses (8)beska (9)bevis (10)biens (8)binas (8)binge (9)bingo (10)bions (9)bisak (9)boens (9)boers (9)bogar (10)bogen (10)bokar (10)bokas (10)boken (10)bonar (9)bonas (9)boren (9)borga (10)borgs (10)borna (9)borne (9)borra (9)bosse (9)bovar (11)boven (11)brann (8)bravo (11)brink (9)broar (9)brons (9)brors (9)brosk (10)einar (5)ekans (6)ekars (6)ekens (6)ekona (7)ekons (7)ekorr (7)ekors (7)enare (5)enars (5)enens (5)eniga (6)ensak (6)envar (7)envis (7)eonen (6)eoner (6)episk (9)epoks (10)erans (5)erika (6)eriks (6)essen (5)eviga (8)evige (8)gabon (10)gapen (9)gasen (6)gaser (6)genar (6)genen (6)gener (6)genes (6)genre (6)gipsa (9)girar (6)giren (6)gissa (6)givar (8)givas (8)given (8)giver (8)gives (8)givna (8)gosse (7)grann (6)gravs (8)grena (6)grens (6)grepe (9)greps (9)greve (8)grina (6)gripa (9)grips (9)gross (7)grova (9)grove (9)ikeas (6)ikons (7)ingas (6)ingav (8)ingen (6)inger (6)inges (6)inkan (6)inkas (6)innan (5)inner (5)inrar (5)inrop (9)inser (5)inses (5)invig (8)iraks (6)irans (5)irene (5)irisk (6)ironi (6)irrar (5)irras (5)isars (5)isens (5)isiga (6)ivans (7)ivars (7)ivern (7)ivers (7)ivrar (7)ivras (7)ivrig (8)kabin (9)kanin (6)kanon (7)kapen (9)karen (6)karin (6)karps (9)kasse (6)keson (7)kinas (6)kines (6)kisar (6)kisas (6)kissa (6)kivar (8)kivas (8)knarr (6)kneps (9)knipa (9)knips (9)knivs (8)knoge (8)knops (10)knorr (7)kobra (10)koger (8)konen (7)koner (7)kopia (10)kopie (10)korar (7)koras (7)korea (7)korgs (8)korna (7)korsa (7)kosan (7)kossa (7)krage (7)krans (6)krass (6)kravs (8)kriga (7)krigs (7)kring (7)krogs (8)krona (7)kross (7)kvarn (8)kviga (9)naive (7)naken (6)nakne (6)narvs (7)neger (6)nekar (6)nekas (6)nesan (5)nians (5)niger (6)ninas (5)niors (6)nisse (5)noaks (7)nokia (7)norge (7)norna (6)norra (6)norsk (7)nosen (6)novan (8)novas (8)novis (8)oasen (6)oaser (6)oenig (7)oense (6)okens (7)opera (9)orena (6)orene (6)orera (6)organ (7)orkan (7)orkar (7)orkas (7)orken (7)orrar (6)orren (6)orres (6)orsak (7)orsas (6)orvar (8)osann (6)oskar (7)ovane (8)ovisa (8)oviss (8)pagen (9)pager (9)panik (9)paren (8)paris (8)pekar (9)pekas (9)pengs (9)penna (8)piano (9)pigan (9)pigor (10)pikar (9)piken (9)pinar (8)pinas (8)pinne (8)piska (9)poesi (9)prags (9)press (8)prins (8)prisa (8)prosa (9)prova (11)provs (11)rasen (5)raser (5)raske (6)ravin (7)reans (5)regna (6)renar (5)renas (5)renen (5)rensa (5)reors (6)repar (8)repas (8)repen (8)resan (5)resas (5)resen (5)reser (5)reson (6)resor (6)revan (7)revar (7)revir (7)revor (8)rikas (6)riken (6)rikes (6)ringa (6)ringe (6)rings (6)rinna (5)ripan (8)ripas (8)risen (5)risig (6)risks (6)rispa (8)rivas (7)riven (7)river (7)rivna (7)robin (9)roger (7)ropar (9)ropas (9)ropen (9)rosen (6)rosig (7)sagor (7)saken (6)saker (6)saven (7)seger (6)segna (6)segra (6)senan (5)senap (8)senig (6)senor (6)serie (5)serva (7)serve (7)siare (5)signa (6)signe (6)sikar (6)siken (6)sinar (5)sinka (6)sinne (5)sirap (8)sirar (5)siren (5)siris (5)skans (6)skarp (9)skarv (8)skena (6)skeva (8)skina (6)skinn (6)skira (6)skiss (6)skiva (8)skogs (8)skona (7)skons (7)skopa (10)skorp (10)skors (7)skrev (8)skria (6)skrin (6)skriv (8)skrov (9)snaps (8)snoka (7)sober (9)sobra (9)sonar (6)sonas (6)sonen (6)sopan (9)sopar (9)sopas (9)sorge (7)sover (8)sovra (8)spann (8)spark (9)sparv (10)spene (8)spika (9)spinn (8)spion (9)spira (8)spisa (8)svage (8)svans (7)svars (7)sveas (7)svens (7)svepa (10)sveps (10)svika (8)svinn (7)vagns (8)vaken (8)vanor (8)vapen (10)vargs (8)varor (8)varps (10)varse (7)vasen (7)vaser (7)vegan (8)vekar (8)vekas (8)veken (8)vekes (8)vekna (8)verka (8)verop (11)vigas (8)viger (8)vikar (8)viken (8)viker (8)viner (7)vinge (8)vinka (8)vinna (7)vinns (7)vipan (10)vipor (11)virar (7)viras (7)virka (8)virke (8)virra (7)visan (7)visar (7)visas (7)visen (7)vises (7)viska (8)visor (8)vispa (10)visps (10)vissa (7)visso (8)vraks (8)

4 - Ord bestående av bokstäver  (323)

aber (7)agen (5)agne (5)agns (5)agor (6)ange (5)anis (4)anne (4)anns (4)anor (5)anse (4)apor (8)aren (4)arge (5)arks (5)arne (4)arve (6)arvs (6)asen (4)aven (6)avge (7)avig (7)avin (6)avis (6)avog (8)avse (6)baki (8)baks (8)bank (8)bann (7)bark (8)barn (7)barr (7)bars (7)bege (8)bena (7)bens (7)berg (8)bero (8)bese (7)besk (8)bien (7)bina (7)bins (7)bion (8)boen (8)boer (8)bogs (9)boka (9)boks (9)bona (8)bons (8)borg (9)borr (8)bovs (10)brak (8)bras (7)brer (7)brev (9)bris (7)bron (8)bror (8)egen (5)egna (5)ekan (5)ekar (5)eken (5)ekon (6)ekor (6)ekos (6)enar (4)enas (4)enea (4)enen (4)enes (4)enig (5)ense (4)epik (8)epok (9)epos (8)eran (4)eras (4)erik (5)esse (4)evas (6)evig (7)garn (5)gask (6)gavs (7)gena (5)geni (5)gens (5)gira (5)giro (6)giva (7)give (7)gnor (6)gnos (6)goss (6)gran (5)grav (7)grek (6)gren (5)grep (8)grev (7)grin (5)grip (8)gris (5)grop (9)gror (6)gros (6)grov (8)ians (4)igen (5)ikea (5)ikon (6)inga (5)inge (5)inka (5)inne (4)inre (4)inse (4)irak (5)iran (4)irra (4)isar (4)isas (4)isbn (7)isen (4)isig (5)ivan (6)ivar (6)iver (6)ivra (6)kann (5)kaos (6)karg (6)karp (8)kars (5)keps (8)keso (6)kina (5)kisa (5)kiss (5)kiva (7)knep (8)knip (8)kniv (7)knog (7)knop (9)kons (6)kora (6)korg (7)korn (6)korp (9)kors (6)korv (8)kosa (6)krag (6)kran (5)kras (5)krav (7)krig (6)kris (5)krog (7)kron (6)kvar (7)naiv (6)narr (4)narv (6)neka (5)neon (5)nere (4)neri (4)nerv (6)nesa (4)nian (4)niga (5)nina (4)nior (5)noak (6)noga (6)norr (5)nova (7)oken (6)opak (9)oren (5)orka (6)orna (5)orre (5)orsa (5)ovan (7)oves (7)ovis (7)page (8)pann (7)park (8)pars (7)pass (7)peka (8)peng (8)penn (7)pers (7)pias (7)piga (8)pina (7)pinn (7)porr (8)prag (8)pris (7)prov (10)rang (5)rank (5)rann (4)raps (7)rask (5)rean (4)reas (4)regi (5)regn (5)rena (4)reor (5)repa (7)reps (7)resa (4)rese (4)resp (7)reva (6)revs (6)rika (5)rike (5)riks (5)ring (5)ripa (7)risk (5)riva (6)rivs (6)roar (5)roas (5)ropa (8)rops (8)rosa (5)sago (6)saks (5)sank (5)sann (4)sans (4)save (6)sega (5)sena (4)sene (4)siar (4)sias (4)siks (5)sina (4)sira (4)siri (4)sivs (6)skar (5)sken (5)sker (5)skev (7)skin (5)skir (5)skiv (7)skog (7)skon (6)skor (6)skos (6)skri (5)snar (4)snok (6)snor (5)snos (5)sona (5)sons (5)sopa (8)sorg (6)sork (6)sova (7)spak (8)spik (8)spis (7)svag (7)svan (6)svar (6)svea (6)svek (7)sven (6)svep (9)svin (6)svor (7)vagn (7)vank (7)vann (6)vare (6)varg (7)vari (6)varp (9)vars (6)vass (6)veka (7)veke (7)veks (7)verb (9)verk (7)vers (6)viga (7)vigs (7)vika (7)vina (6)ving (7)vink (7)vins (6)vipa (9)vips (9)vira (6)visa (6)vise (6)visp (9)viss (6)vore (7)vrak (7)

3 - Ord bestående av bokstäver  (135)

agn (4)aik (4)air (3)ank (4)ann (3)ans (3)arg (4)ark (4)ars (3)arv (5)ask (4)asp (6)ave (5)avi (5)avs (5)bak (7)ban (6)bar (6)bas (6)ben (6)ber (6)bin (6)bio (7)bis (6)bog (8)bok (8)bon (7)bor (7)bos (7)bov (9)bra (6)bre (6)bro (7)ego (5)eka (4)eko (5)eks (4)ena (3)ene (3)ens (3)eon (4)era (3)ers (3)ess (3)eva (5)gap (7)gas (4)gav (6)gen (4)ger (4)ges (4)gin (4)gir (4)giv (6)gno (5)gro (5)ian (3)isa (3)kan (4)kap (7)kar (4)kiv (6)kon (5)kor (5)kos (5)neg (4)ner (3)nia (3)nio (4)nog (5)nos (4)oas (4)obs (7)ork (5)orr (4)oss (4)osv (6)ove (6)par (6)per (6)pga (7)pia (6)pig (7)pik (7)pin (6)rak (4)rar (3)ras (3)rea (3)ren (3)rep (6)res (3)rev (5)rik (4)ris (3)riv (5)roa (4)rop (7)ror (4)ros (4)rov (6)sak (4)sas (3)sav (5)seg (4)sen (3)ser (3)ses (3)sia (3)sig (4)sik (4)sin (3)sir (3)siv (5)ska (4)ske (4)sko (5)sno (4)son (4)sov (6)spe (6)sri (3)vag (6)vak (6)van (5)var (5)vas (5)vek (6)ven (5)via (5)vig (6)vik (6)vin (5)vis (5)von (6)

2 - Ord bestående av bokstäver  (34)

ab (5)ai (2)an (2)ar (2)as (2)av (4)be (5)bi (5)bo (6)ek (3)en (2)er (2)ev (4)ge (3)in (2)is (2)kg (4)ko (4)kr (3)ni (2)nr (2)ok (4)os (3)pi (5)pr (5)ps (5)ro (3)sa (2)se (2)si (2)sk (3)so (3)ve (4)vi (4)