Med hjälp av bokstäverna l, y, s kan följande ord bildas:

3 - Ord bestående av bokstäver  (2)

lys (9)syl (9)

2 - Ord bestående av bokstäver  (1)

sy (8)