Med hjälp av bokstäverna l, y, d kan följande ord bildas:

3 - Ord bestående av bokstäver  (2)

dyl (9)lyd (9)

2 - Ord bestående av bokstäver  (2)

dl (2)dy (8)