Med hjälp av bokstäverna l, u, t kan följande ord bildas:

3 - Ord bestående av bokstäver  (1)

lut (6)

2 - Ord bestående av bokstäver  (2)

tu (5)ut (5)