Med hjälp av bokstäverna l, u, s kan följande ord bildas:

3 - Ord bestående av bokstäver  (1)

lus (6)