Med hjälp av bokstäverna l, u, r kan följande ord bildas:

3 - Ord bestående av bokstäver  (1)

lur (6)

2 - Ord bestående av bokstäver  (1)

ur (5)