Med hjälp av bokstäverna l, t, h kan följande ord bildas:

3 - Ord bestående av bokstäver  (1)

lth (4)