Med hjälp av bokstäverna l, o, v kan följande ord bildas:

3 - Ord bestående av bokstäver  (1)

lov (6)

2 - Ord bestående av bokstäver  (1)

lo (3)