Med hjälp av bokstäverna l, o, s kan följande ord bildas:

3 - Ord bestående av bokstäver  (2)

los (4)sol (4)

2 - Ord bestående av bokstäver  (3)

lo (3)os (3)so (3)