Med hjälp av bokstäverna l, o, n kan följande ord bildas:

3 - Ord bestående av bokstäver  (1)

lon (4)

2 - Ord bestående av bokstäver  (1)

lo (3)