Med hjälp av bokstäverna l, o, j kan följande ord bildas:

3 - Ord bestående av bokstäver  (1)

loj (10)

2 - Ord bestående av bokstäver  (3)

jo (9)lo (3)oj (9)