Med hjälp av bokstäverna l, o, d kan följande ord bildas:

3 - Ord bestående av bokstäver  (1)

lod (4)

2 - Ord bestående av bokstäver  (2)

dl (2)lo (3)