Med hjälp av bokstäverna l, n, a kan följande ord bildas:

3 - Ord bestående av bokstäver  (2)

aln (3)lna (3)

2 - Ord bestående av bokstäver  (3)

al (2)an (2)la (2)