Med hjälp av bokstäverna l, i, v kan följande ord bildas:

3 - Ord bestående av bokstäver  (1)

liv (5)

2 - Ord bestående av bokstäver  (2)

il (2)vi (4)