Med hjälp av bokstäverna l, i, t kan följande ord bildas:

3 - Ord bestående av bokstäver  (1)

lit (3)

2 - Ord bestående av bokstäver  (1)

il (2)