Med hjälp av bokstäverna l, i, n kan följande ord bildas:

3 - Ord bestående av bokstäver  (1)

lin (3)

2 - Ord bestående av bokstäver  (3)

il (2)in (2)ni (2)