Med hjälp av bokstäverna l, i, k, k, i, s, t, o, r, n, a, s kan följande ord bildas:

12 - Ord bestående av bokstäver  (1)

likkistornas (15)

11 - Ord bestående av bokstäver  (1)

likkistorna (14)

10 - Ord bestående av bokstäver  (3)

karolinskt (13)likkistans (12)likkistors (13)

9 - Ord bestående av bokstäver  (9)

karolinsk (12)kistornas (11)lakoniskt (12)likkistan (11)likkistor (12)listornas (10)narkotisk (12)okritiska (12)skolastik (12)

8 - Ord bestående av bokstäver  (30)

ilsknast (9)inriktas (9)inristas (8)intorkas (10)irakiskt (10)ironiska (10)ironiskt (10)kalorins (10)karlsson (10)katoliks (11)kistorna (10)kliniska (10)kliniskt (10)klistras (9)klitoris (10)kristian (9)kristnas (9)kritiska (10)kroatisk (11)kroniska (11)kroniskt (11)lakonisk (11)likkista (10)lisornas (9)listorna (9)okritisk (11)satirisk (9)silornas (9)skinkors (11)snarlikt (9)

7 - Ord bestående av bokstäver  (81)

aktions (9)alikors (9)ansikts (8)arktisk (9)ilskans (8)ilsknar (8)ilsknat (8)inrikta (8)inrista (7)insikts (8)intorka (9)irakisk (9)iranskt (8)ironisk (9)kalkons (10)kalorin (9)kanslis (8)kantors (9)kaotisk (10)katolik (10)katolsk (10)kilonas (9)kiltars (8)kistans (8)kistors (9)kliniks (9)klinisk (9)klistra (8)klokast (10)klornas (9)klossar (9)koltars (9)konstra (9)korkats (10)korsats (9)kristna (8)kritans (8)kritisk (9)krokins (10)kronisk (10)krossat (9)lakrits (8)larsson (8)latinsk (8)liknats (8)lirkats (8)lisorna (8)listans (7)listors (8)lossnar (8)lossnat (8)lotsars (8)nitiska (8)rosslat (8)silorna (8)sinkats (8)skalors (9)skinkor (10)skitars (8)skolans (9)skolkar (10)skolkat (10)skonats (9)skornas (9)skotska (10)skriats (8)slanors (8)slinkas (8)snarlik (8)snokars (9)snokats (9)sortins (8)stilars (7)stilrna (7)stolars (8)storkna (9)tiornas (8)tolkars (9)torkans (9)trolska (9)trosans (8)

6 - Ord bestående av bokstäver  (172)

aktion (8)aktris (7)alikor (8)ankors (8)anskri (7)ariskt (7)ilskan (7)ilskas (7)ilskna (7)inkast (7)insats (6)insikt (7)iransk (7)iriska (7)iriskt (7)kakors (9)kalkon (9)kalori (8)kanots (8)kansli (7)kantor (8)karins (7)kaross (8)karskt (8)kassor (8)katrin (7)kiknar (8)kiknat (8)kilars (7)kilats (7)kilona (8)kilons (8)kilots (8)kiltar (7)kiosks (9)kisats (7)kissar (7)kissat (7)kistan (7)kistas (7)kistor (8)kliats (7)klinik (8)kloaks (9)klorna (8)knarks (8)knotar (8)kokain (9)kokats (9)kolans (8)koltar (8)kontra (8)korats (8)korist (8)korkas (9)korkat (9)kornas (8)korsas (8)korsat (8)kortas (8)kosans (8)kossan (8)kostar (8)kotans (8)krankt (8)krasst (7)kristi (7)kritan (7)kritas (7)kritik (8)krokin (9)kronas (8)krossa (8)likars (7)liknar (7)liknas (7)liknat (7)linkar (7)linkat (7)linors (7)lirats (6)lirkas (7)lirkat (7)lisans (6)lisors (7)listan (6)listar (6)listas (6)listor (7)lossar (7)lossat (7)lossna (7)lotsar (7)lotsas (7)niklas (7)nitars (6)nitisk (7)nokias (8)norska (8)norskt (8)oklart (8)orkans (8)orsaks (8)oskars (8)rikast (7)riktas (7)ristas (6)rossla (7)rostas (7)satirs (6)sikars (7)siktar (7)siktas (7)silars (6)silats (6)silons (7)silors (7)sinkar (7)sinkas (7)sinkat (7)sitsar (6)skalor (8)skinka (8)skitar (7)skitas (7)skolan (8)skolas (8)skolat (8)skolka (9)skonar (8)skonat (8)skorna (8)skotsk (9)skralt (7)skrank (8)skrias (7)skriat (7)skrika (8)skrins (7)slanor (7)slinka (7)slinta (6)slirat (6)slitas (6)slitna (6)slokar (8)slokat (8)snokar (8)snokas (8)snokat (8)solars (7)solist (7)solnas (7)sonats (7)sonika (8)sorlat (7)sortin (7)stilar (6)stinas (6)stinka (7)stolar (7)storas (7)talrik (7)tikars (7)tiorna (7)tolkar (8)tolkas (8)torkan (8)torkas (8)tornas (7)trolsk (8)trosan (7)

5 - Ord bestående av bokstäver  (212)

alrot (6)ankor (7)anors (6)antik (6)arisk (6)arton (6)atoni (6)ikast (6)ikons (7)ilars (5)ilats (5)ilska (6)inkas (6)intar (5)intas (5)iraks (6)irans (5)irisk (6)ironi (6)isars (5)isats (5)kakor (8)kalks (7)kanot (7)karin (6)karls (6)karsk (7)kikar (7)kikat (7)kikna (7)kilar (6)kilat (6)kilon (7)kilos (7)kilot (7)kilts (6)kinas (6)kiosk (8)kisar (6)kisas (6)kisat (6)kissa (6)kista (6)klart (6)klass (6)kliar (6)klias (6)kliat (6)kloak (8)kloka (8)klokt (8)klons (7)klors (7)kloss (7)klots (7)knark (7)knota (7)kokar (8)kokas (8)kokat (8)kokta (8)kolan (7)kolik (8)kolts (7)konst (7)koral (7)koras (7)korat (7)korka (8)korna (7)korsa (7)korta (7)kosan (7)kossa (7)kosta (7)kotan (7)kotas (7)krank (7)krans (6)krass (6)krita (6)kroat (7)kroki (8)krona (7)kross (7)lasts (5)latin (5)liars (5)likar (6)likna (6)linas (5)linka (6)linor (6)liras (5)lirat (5)lirka (6)lisan (5)lisas (5)lisor (6)lista (5)litar (5)loars (6)lossa (6)lotsa (6)niors (6)nitar (5)nitas (5)noaks (7)nokia (7)norsk (7)notis (6)oklar (7)oktal (7)olika (7)olikt (7)oralt (6)orkan (7)orkas (7)orkat (7)orsak (7)orsas (6)osant (6)oskar (7)rankt (6)raskt (6)rikas (6)rikta (6)risks (6)rista (5)rists (5)ritas (5)roats (6)rosta (6)rotas (6)sankt (6)satin (5)satir (5)siats (5)sikar (6)sikta (6)silar (5)silas (5)silat (5)silon (6)silor (6)sinar (5)sinat (5)sinka (6)sirat (5)siris (5)sista (5)skalk (7)skans (6)skikt (7)skils (6)skilt (6)skina (6)skink (7)skira (6)skirt (6)skita (6)skits (6)skola (7)skona (7)skons (7)skors (7)skral (6)skria (6)skrik (7)skrin (6)skrot (7)slakt (6)slant (5)slask (6)slika (6)slikt (6)slira (5)slita (5)slits (5)sloka (7)snart (5)snoka (7)solar (6)solna (6)sonar (6)sonas (6)sonat (6)sorla (6)sorti (6)sorts (6)sotar (6)stank (6)stark (6)stina (5)stols (6)stora (6)stork (7)tians (5)tikar (6)tinar (5)tinas (5)tiors (6)tolka (7)tonar (6)tonas (6)torka (7)torna (6)torsk (7)trona (6)trons (6)trosa (6)tross (6)

4 - Ord bestående av bokstäver  (184)

akts (5)alns (4)alts (4)anis (4)anor (5)anti (4)arks (5)arts (4)ians (4)ikon (6)ilar (4)ilas (4)ilat (4)inka (5)inkl (5)inta (4)irak (5)iran (4)isar (4)isas (4)isat (4)kalk (6)kalt (5)kant (5)kaos (6)karl (5)kars (5)kart (5)kast (5)kika (6)kila (5)kilo (6)kilt (5)kina (5)kisa (5)kiss (5)kist (5)klan (5)klar (5)klas (5)klia (5)klok (7)klon (6)klor (6)klot (6)knak (6)knot (6)koka (7)koks (7)kokt (7)kola (6)kolt (6)kons (6)kora (6)kork (7)korn (6)kors (6)kort (6)kosa (6)kost (6)kota (6)kran (5)kras (5)kris (5)krit (5)krok (7)kron (6)lans (4)lant (4)laos (5)lars (4)lass (4)last (4)lian (4)liar (4)lika (5)likt (5)lina (4)lins (4)lira (4)lisa (4)list (4)lita (4)loar (5)loks (6)lons (5)loss (5)lots (5)nils (4)nior (5)nita (4)noak (6)nota (5)nots (5)olas (5)olat (5)olik (6)oral (5)orka (6)orna (5)orsa (5)orts (5)otal (5)rakt (5)rank (5)rask (5)rast (4)rika (5)riks (5)rikt (5)risk (5)rist (4)rita (4)rits (4)roas (5)roat (5)rosa (5)rost (5)rota (5)rots (5)saks (5)sals (4)salt (4)sank (5)sans (4)sant (4)sats (4)siar (4)sias (4)siat (4)siks (5)sikt (5)sila (4)silo (5)sils (4)sina (4)sira (4)siri (4)sist (4)sits (4)skal (5)skar (5)skat (5)skin (5)skir (5)skit (5)skol (6)skon (6)skor (6)skos (6)skri (5)slak (5)slik (5)slit (4)snar (4)snok (6)snor (5)snos (5)sola (5)sols (5)sona (5)sons (5)sork (6)sorl (5)sort (5)stal (4)star (4)stil (4)stol (5)stor (5)tals (4)tank (5)tian (4)tias (4)tina (4)tior (5)tolk (6)tona (5)tons (5)torn (5)tras (4)trio (5)tron (5)tros (5)

3 - Ord bestående av bokstäver  (82)

aik (4)air (3)akt (4)aln (3)alt (3)ank (4)ans (3)ark (4)ars (3)art (3)ask (4)ian (3)ila (3)isa (3)kak (5)kal (4)kan (4)kar (4)kil (4)kli (4)klo (5)kok (6)kol (5)kon (5)kor (5)kos (5)kot (5)lat (3)lik (4)lin (3)lit (3)lna (3)lok (5)lon (4)los (4)nia (3)nio (4)nit (3)nos (4)not (4)oas (4)ola (4)ont (4)ork (5)ort (4)oss (4)ost (4)rak (4)ras (3)rik (4)ris (3)rit (3)roa (4)ros (4)rot (4)sak (4)sal (3)sas (3)sia (3)sik (4)sil (3)sin (3)sir (3)ska (4)sko (5)sno (4)sol (4)son (4)sot (4)sri (3)stl (3)tak (4)tal (3)tar (3)tas (3)tia (3)tik (4)tio (4)tkr (4)tok (5)ton (4)tro (4)

2 - Ord bestående av bokstäver  (24)

ai (2)al (2)an (2)ar (2)as (2)il (2)in (2)is (2)kl (3)ko (4)kr (3)la (2)lo (3)ni (2)nr (2)ok (4)os (3)ro (3)sa (2)si (2)sk (3)so (3)st (2)ta (2)