Med hjälp av bokstäverna l, i, k kan följande ord bildas:

3 - Ord bestående av bokstäver  (3)

kil (4)kli (4)lik (4)

2 - Ord bestående av bokstäver  (2)

il (2)kl (3)