Med hjälp av bokstäverna l, i, e kan följande ord bildas:

3 - Ord bestående av bokstäver  (1)

lie (3)

2 - Ord bestående av bokstäver  (3)

el (2)il (2)le (2)