Med hjälp av bokstäverna l, e, v kan följande ord bildas:

3 - Ord bestående av bokstäver  (1)

lev (5)

2 - Ord bestående av bokstäver  (4)

el (2)ev (4)le (2)ve (4)